AO „Parteneriate pentru fiecare copil” (PPFC), anunță lansarea, cu suportul Uniunii Europene, a concursului de granturi mici pentru a facilita accesul copiilor cu nevoi speciale, de vârstă fragedă (0-7 ani), la serviciile comunitare de suport și educație în primii ani de viață.

 Obiectivul principal al concursului de granturi mici este de a asigura copiilor un start bun în viață şi totodată de a-i ajuta să obţină rezultate pozitive pe întreg parcursul vieţii lor.

 La concursul de granturi mici, POT APLICA:

  • Organizații / entități juridice non-profit și non-guvernamentale înregistrate în Republica Moldova, din raioanele Călărași, Nisporeni, Cahul, Fălești, Ungheni și Transnistria.

 Important!!! Sunt încurajate propunerile de proiect depuse de organizațiile societății civile în colaborare cu autoritățile publice locale sau cu instituțiile publice.

  I. Durata inițială planificată pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectelor nu poate fi mai mică de 6 luni și nu poate depăși durata de 8 luni.

Granturile mici vor putea fi implementate doar în perioada: 02.01.2018 - 31.08.2018.

 II. Suma totală disponibilă în cadrul programului de granturi mici din sursele financiare ale Uniunii Europene este de 30 000 EUR.

  • Suma minimă pentru un grant este de: 2 000 EUR
  • Suma maximă pentru un grant este de: 5 000 EUR

 Termenul limită de depunere a formularelor completate este: 10 Decembrie 2017, ora 18.00.   
 Formularele de aplicare pentru grant expediate după termenul limită nu vor fi examinate.
 Formularele completate de mână sau expediate prin fax vor fi respinse.
 Pentru a descărca Formularele în format electronic pentru complectare accesaţi aici

 Pentru informații suplimentare cu privire la procesul de completare a formularelor, întrebări de clarificare etc. puteți să contactați responsabilii din cadrul proiectului:  022 23 86 69 sau Direcția Asistență Socială,Protecție a Familiei și Copilului Fălești la tel: 0259 2 49 52 sau 0259 243 82.