La  25 octombrie a avut loc ședința Consiliului raional de Administrație al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei la care s-a discutat acordarea ajutorului material unor categorii de persoane socialmente defavorizate din raion. Membrii Consiliului au decis alocarea unui ajutor material în sumă totală de 107400  lei  pentru 114 persoane  aflate în dificultate.  

 Banii vor fi alocaţi din bugetul Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei categoriilor de persoane nominalizate. Sumele vor fi achitate prin intermediul Î.S. “Poșta Moldovei”, sub semnătura personală a beneficiarilor.