Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social comunitar în primăria Risipeni.
  Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52.

 Dosarul va conţine:
 - cerere de participare,
 - diploma de studii,
 - copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală,
 - CV (curriculum vitae),
 - copia carnetului de muncă .

 Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, medicină, pedagogie, drept.
 Bibliografia concursului:
 -Codul familiei
 -Codul civil
 -Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
 -Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,
 -Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

 Data limită de depunere a documentelor – 04 ianuarie 2017