Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La 29 iulie curent în incinta primăriei Ciolacu Nou s-a desfășurat  activitatea de sensibilizare și mobilizare a comunității cu genericul ,,Împreună pentru prevenirea violenței în familie, traficului de ființe umane și identificarea pesoanelor victime a exploatării prin muncă”.

Acest eveniment a întrunit membrii comisieide combatere a traficului de ființe umane, membrii comitetelor părintești din gimnazii și grădinițe, specialiști ai instituțiilor de învățămînt, membrii echipei multidisciplinare locale, lucrători din sfera medicinii și asistentul social comunitar.

Cu un mesaj de salut pentru participanți a venit Dl Valeriu Muduc, preşedintele comisiei care a a menţionat că societatea nu trebuie să fie indiferentă față copiii aflați în dificultate și că responsabilitatea pentru depistarea cazurilor de violenţă o poartă fiecare cetăţean în parte, atît specialiştii în domeniu (educatorul, profesorul, medicul de familie, asistentul social, poliţistul de sector, primarul) sunt obligaţi să comunice cazurile de abuz sau pericol în care se află copilul, cît şi vecinii, rudelor și alte persoane care află despre acest fapt.

Toţi participanţii la dezbateri, care se preocupă de protejarea copiilor şi prevenirea abuzurilor faţă de aceştia, şi-au exprimat ferma convingere că trebuie întreprinse acţiuni radical pentru a reduce toleranţa societăţii la violenţa faţă de copii.

În cadrul ședinței au fost abordate chestiunileprivind protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați peste hotare; prevenirea sarcinilor premature în rîndul adolescenților; prevenirea delicvenței juvenile; depistarea și preîntîmpinarea situațiilor de risc.

La finele activității au fost repartizate pliante informative și broșuri.