Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La 30 iunie - 01 iulie curent în incinta primăriilor Călugăr, Izvoare, Risipeni, Chetriș, Călinești, Hîncești și Pruteni s-au desfășuratateliere de instruire  cu genericul ,,Cooperarea intersectorială pentru asigurarea bunăstării copilului în situații de risc “ organizate de șeful Direcție Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, Dna Emilia Ciobanu.

Scopul ateliere a fost de a informa şi sensibiliza specialiști cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului referitor la mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.

La instruire au participat membrii Echipei Multidisciplinare locale, primari, specialiști ai instituțiilor de învățămînt, asistenți sociali comunitari, consilieri locali, lucrători sociali, medici, polițiști și preoți.

Agenda atelierului a inclus subiecte privind dezvoltarea parteneriatului şi colaborării între diverşi specialişti şi sectoare, aplicarea indicatorilor de bunăstare, cadru de evaluare comună a copilului şi factorii protectori ai familiei.

Participanții la instruiri au avut ocazia să facă un schimb de experienţă şi să-și împărtăşească bunele practici obţinute pe parcursul activităţii lor.

Mai multe fotografii