La 09 februarie curent reprezentanții Inspecției Sociale, instituţie subordonată MSMPS, au desfășurat un seminar cu participarea angajaților din cadrul DASPFC.

 În cadrul seminarului a fost pusă în discuție LEGEA Nr. 297 din 21.12.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social. Participanții la seminar au făcut cunoștință cu organizarea activităților de interes comunitar și responsabilitățile primarului în desfășurarea acestora. Ținem să menționăm că șomerii înregistrați la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social vor presta, la solicitarea primarului, activități de interes comunitar, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate și sănătate în muncă.  Totodată, Guvernul, în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei legi, va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege. 

 Doi tineri cu nevoi speciale trăiesc o poveste de dragoste deosebită. Aceștia s-au cunoscut în urmă cu aproximativ trei ani într-un centru de reabilitare, Maria fiind locuitoare a satului Dumbrăvița, raionul Sângerei, iar Marin beneficiar al Serviciului social “Locuința protejată” din orașul Fălești. Ambii suferă de deficiențe locomotorii grave, încadrate în gradul sever de dizabilitate. Pentru a fi fericiți, oamenii au nevoie de sinceritate și afecțiune iar pentru Maria și Marin drumul spre fericire presupunea o căsuță proprie și o sărbătoare la care au visat dintotdeauna pentru a-și uni destinele.

as em 07 02 Membrii echipei multidisciplinare s-au întrunit la  06 februarie curent în cadrul unei şedinţe de lucru, la care au participat: Doamna Emilia Ciobanu, șef al Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, Doamna Elena Spînu, specialist principal în asistența medicală a mamei și copilului și Doamna Tatiana Railean, psiholog Serviciul Asistență Psihopedagogică.
 În cadrul ședinței, s-au examinat dosarele a 9 beneficiari ai Serviciului Social ,,Echipa Mobilă.

as 01 La 01 februarie în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani, la care au fost examinate dosarele solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu gratuit, a serviciului „Respiro”, și 22 dosare ale solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna februarie la cantina de ajutor social din sat. Bocani și Izvoare.

 Totodată de către membrii comisiei a fost discutat cazul unui beneficiar al serviciului de plasament temporar la CSS „Pentru Voi”, or. Fălești, și o solicitare de încetare a plasamentului în serviciului social „Locuința protejată” a unui beneficiar, din motive personale.

 La data de 31 ianuarie curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.

 Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 21 de cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport pentru depăşirea situaţiilor care pot duce la separarea copilului de părinţi.

 Principalele obiective ale ședinței s-au axat pe acordarea ajutorului bănesc pentru 8 familii cu copii în scopul prevenirii separării copilului de familie şi pentru ameliorarea problemelor existente. Au fost examinate cazuri de încetare a plasamentului cu ulterioara eliberare a avizului de integrare a copiilor în familia biologică. De asemenea, a fost aprobat raportul și planul anual de activitate al Serviciului de asistență parentală profesionistă.