La 16.04.2019, copii clasei a-IV-a din Liceul Teoretic „Ion Creangă” din orașul Fălești au participat la activitatea dedicată Zilei Internaționale a Romilor cu genericul „Cunoaște-mă înainte să mă judeci”.

  Specialiștii din cadrul Serviciului Protecția Familiei și Copilului au transmis copiilor un mesaj foarte important „indiferent de vestimentație, rasă și gen trebuie să vedem bunătatea în copil”. Scopul activității a fost de a confrunta diferite situații discriminatorii pentru copiii de etnie romă din Moldova.

Galerie foto

 La data de 20 decembrie 2018, în cadrul Direcţiei Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, s-a desfăşurat seminarul de instruire pentru asistenţii personali. Seminarul a început cu un mesaj de salut și de felicitare din partea președintelui raionului Fălești, dna Iraida Bînzari.

 Instruirea cu genericul: „Asistarea și îngrijirea persoanelor țintuite la pat”. Promovarea serviciului social „Respiro”, a avut drept scop familiarizarea asistenţilor personali privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Respiro”, au aflat ce sunt escarele de decubit, care sunt cauzele apariției lor și cum să evite apariția acestora.

 În cadrul instruirii  au fost abordate diverse subiecte utile pentru specialişti, precum: modificările legislative în privința salarizării personalului din unitățile bugetare.

 La finalul activității, un grup activ de asistenți personali au venit în dar cu un colaj de colinde și urături cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru toți cei prezenți.

 De instruire au beneficiat în total 50 de asistenţi personali.

Galerie foto

  La 13 noiembrie curent în sala de ședințe  a Consiliului raional s-a desfășurat atelierul de instruire  cu funcționarii publici și persoane în etate. Scopul întrunirii a fost de a familiariza reprezentanții autorităților publice locale cu conceptul de voluntariat a vârstnicilor și implicare a vârstnicilor în procesul de consultare la nivel local. La întrunire a participat  Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, Doamna  Emilia Ciobanu, șef al Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, Doamna Aliona CREȚU, șef Secție Politici Demografice din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Doamna Valentina BODRUG-LUNGU, expert UNDESA care au prezentat planul de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2017-2021), conceptul de voluntariat a vârstnicilor și a conceptului de mobilizatori comunitari vârstnici. 

 Galerie foto

 La 31 octombrie curent , în sala de ședințe a Consiliului raional avut loc ședința de pilotare în instrucțiunile privind intervenția medico- sanitară și a structurilor teritoriale de asistență socială în cazurile de violență în familie.  Întrunirea a fost organizată de reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor cu suportul UNFPA.

 La ședința preliminară au participat specialiști din cadrul Direcției Asistență Socială, Prtecție a Familiei și Copilului Fălești, Inspectoratului de Poliție, Instituției medico-sanitare publice Centrului de Sănătate Fălești, Spitalului raional Fălești și Secția medico-legală.

Galerie foto

  La 25 octombrie  curent a avut loc şedinţa Comisiei  Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la acordarea Suportului  Monetar  pentru luna octombrie familiilor defavorizate (conform cererilor depuse);

2. Cu privire la aprobarea în Serviciu de Îngrijire la Domiciliu (conform cererilor depuse);

3. Cu privire la aprobarea în Serviciul Social „Respiro” (conform cererilor depuse);

4. Cu privire la aprobarea în Serviciul Social de Plasament (conform cererilor depuse);

5. Cu privire la aprobarea în Serviciu Social de Asistenţă Personală (conform cererilor depuse);

6. Cu privire  la  examinarea  a  dosarelor  solicitanților  de  prestare a serviciilor de alimentație pentru luna februarie la cantina de ajutor social din sat. Bocani și Izvoare;

   Astfel, prin deciziile Comisiei din 25.10.2018 s-a decis acordarea suportului monetar  familiilor social-vulnerabile, pentru 49 familii în sumă totală de  208800 lei. Banii vor fi alocaţi din bugetul Fondului de susţinere a populaţiei categoriilor de persoane nominalizate.

   Beneficiarii de ajutoarele materiale menționate vor putea ridica banii de la Î.S. „Poşta Moldovei”.

  Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să amelioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion. Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.