Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 
 Asociația sindicală Fălești a Federației SINDASP în colaborare cu Școala de Arte Plastice ”Gheorghe Vrabie” or.Fălești a organizat concursul de desene cu genericul ”Iarna în viziunea copiilor”.
 

 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova,

Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial,

Consiliul Raional Făleşti, Secţia Cultură şi Turism,

Primăria Horeşti, Asociaţia Obştească „Hăreştenii”, surorile Osoianu

Festivalul-Concurs Naţional al Dinastiilor de Familie

„La izvorul Osoiencelor”

ediţia a II-a, 24 iunie 2012, Horeşti-Făleşti

Participă dinastiile:

-          RAICU, s.Bucuria, raionul Cahul

-          RECENII, s.Recea, raionul Străşeni

-          CASTRAVEŢ, s.Ţipala, raionul Ialoveni

-          GRIGORIŢĂ, s.Costeşti, raionul Ialoveni

-          PASCARU, s.Coşeni, raionul Ungheni

-          BURSUC, s.Săiţi, raionul Căuşeni

-          CREŢU, s.Floreni, raionul Anenii Noi

-          BABEI-DELEU, s.Slobozia Doamnei, raionul Orhei

-          UNGUREANU, s.Sudarca, raionul Donduşeni

-          POPESCU, s.Tartaul, raionul Cantemir

-          PAVLINCIUC, s.Călugăr, raionul Făleşti

-          CIUBOTARU-MARCOCI, s.Glinjeni, raionul Făleşti

-          DINASTIE DE FAMILIE din jud.Botoşani, România

În  recital:

VERIŞOARELE ŞI SURORILE OSOIANU

Începutul la ora 10.00. Vă aşteptăm cu drag!

  

           RegulamentulFestivalului-Concurs Naţional al Dinastiilor de Familie „La izvorul Osoiencelor”
ediţia a II-a, 24 iunie 2012, Horeşti-Făleşti , pentru vizualizare apăsaţi aici.

 

 

La data de 20 martie 2012 Boris Focşa, Ministrul Culturii al Republicii Moldova, a efectuat o vizită de lucru în raionul Făleşti pentru a studia mai detaliat problemele cu care se confruntă zi de zi cetăţenii raionului şi în special angajaţii instituţiilor de cultură. În incinta Şcolii de Muzică Făleşti a avut loc o întîlnire a domnului Ministru împreună cu Preşedintele raionului Făleşti Valeriu Muduc, şeful Secţiei Cultură şi Turism Grigore Budu cu angajaţii instituţiilor de cultură şi primarii localităţilor. În cadrul întîlnirii s-au discutat problemele ce ţin de activitatea  acestor instituţii – achiziţii de carte, optimizarea personalului şi comasarea bibliotecilor publice cu cele şcolare; reparaţia edificiilor, asigurarea condiţiilor decente de activitate şi cadre calificate, inclusiv manageri în cultură, tendinţa de reorganizare a caselor de cultură în centre de cultură şi agrement; asigurarea cadrului legal în scopul activitatăţii creative a formaţiilor artistice „model” şi continuitatea tradiţiilor, patrimoniului imaterial; susţinerea meşterilor populari; atragerea cadrelor tinere şi reforma în sistemul de  învăţămînt, inclusiv cel artistic complementar; elaborarea de către Ministerul Culturii a unui Regulament cu privire la atestarea şi conferirea gradelor de calificare cadrelor  caselor/căminelor de cultură şi a celor din instituţiile muzeale, cît şi multe alte probleme. A fost vizitată casa de cultură în dificultate din s.Răuţel, a cărei construcţie nu e finisată din lipsa de finanţe, din care motiv a fost conservată. De asemenea, în traseul vizitelor au fost incluse şi instituţiile de cultură din satele Catranîc şi Glinjeni, în ultima fiind posibilitatea de a asista la procesul de instruire în cadrul Şcolii de Arte, la evoluarea formaţiilor artistice de amatori ale Casei de cultură. Au fost vizitate bibliotecile publice şi Muzeul sătesc de Istorie şi Etnografie. Problemele discutate în cadrul acestei întrevederi vor fi ţinute la control de specialiştii responsabili ai Secţiei Cultură şi Turism.

  

Primăvara a sosit pe meleagurile Moldovei aducînd cu ea minunatul Festival Internaţional de Muzică „Mărţişor”, la cea de-a 46-a ediţie, care s-a desfăşurat tradiţional în perioada 1-10 martie. Programul de acţiuni a festivalului a inclus 33 de spectacole artistice.

Spectacol de inaugurare a avut loc în localitatea Izvoare cu participarea colectivelor artistice din primăriile Izvoare, Taxobeni, Horeşti, Risipeni şi Scumpia. De asemenea, la 1 martie a derulat un program muzical „Primăvara – armonia sunetului, culorii şi a speranţei” în cadrul Şcolii de Muzică or.Făleşti, unde şi-au demonstrat capacităţile artistice corul claselor inferioare „Clopoţel”, corul claselor superioare „Speranţa”, ansamblurile claselor inferioare şi superioare de violonişti, ansamblul de fluieraşi, interpreţii instrumentişti de la secţiile Pian, Instrumente cu corzi, Instrumente populare şi Instrumente aerofone. Ziua de 1 martie are o semnificaţie dublă, deoarece în această zu, cu 75 de ani în urmă, a văzut lumina zilei mîndria muzicii moldoveneşti, renumitul compozitor Eugen Doga. Partea  a doua a spectacolului a fost dedicată anume domniei sale, elogiindu-i personalitatea marcantă, cu notorietate internaţională, muzica căruia este, în toate ipostazele, antrenantă, vibrantă şi sinceră, cucerind ascultătorul prin generozitatea melodică şi autenticitatea emoţiei pe care o comunică. În cadrul acestei sărbători a avut priză la public şi vernisarea expoziţiei de lucrări ale elevilor Şcolii de Arte Plastice „Gheorghe Vrabie” din or.Făleşti cu tematica primăverii şi a Mărţişorului,  şi expoziţia de carte „Un Enescu al Basarabiei” dedicată aniversării a 75-a de la naşterea compozitorului Eugen Doga, prezentată de Biblioteca publică raională „Mihai Eminescu”.

Închiderea Festivalului s-a desfăşurat de asemenea în Şcoala de Muzică, unde, împreună cu elevii şcolii au participat şi formaţiile de creaţie artistică ale Casei raionale de Cultură: formaţiile folclorice „Auraş-Păcuraş” şi „Baştina”, orchestrele de muzică populară „Păunaş” şi „Doina Prutului”, ansamblul de dans popular „Foleşteanca”.

La desfăşurarea Festivalului în raionul Făleşti şi-au dat concursul şi colectivele profesioniste. Astfel, impresii frumoase au lăsat orchestra de muzică populară «Mugurel» din Chişinău, dirijor Ion Dascăl, care a evoluat în localitatea Glinjeni şi trupa «Nemuritorii» din Buzău, România, evoluarea fiind la Făleşti, care a surprins plăcut publicul prin repertoriu, interpretare şi ţinută scenică.

Pe parcursul a 10 zile au derulat 35 de spectacole artistice, unele din ele fiind organizate în afara orarului, la convenirea între instituţiile de cultură.  S-a realizat un schimb de experienţă cu 51 de instituţii, din cadrul cărora au evoluat 90 de formaţii de creaţie artistică cu circa 1450 de participanţi, inclusiv cu evoluare individuală. Au aplaudat frumoasele clipe din cadrul Mărţişorului circa 6400 de  spectatori.

Festivalul de Muzică „Mărţişor”, fiind o tradiţie frumoasă în Republica Moldova, lasă amprente de neuitat – întîlniri şi spectacole care au ca obiectiv apropierea oamenilor, propulsarea tradiţiilor, colaborarea şi promovarea formaţiilor artistice în scopul transferului de cunoştinţe şi experienţei profesionale.

 

 

 

 

  În cadrul Festivalului Internaţional de Muzică „Mărţişor” cu motoul „Primăvara – armonia sunetului, culorii şi a speranţei”, Şcoala de Muzică din oraşul Făleşti a prezentat un program muzical inedit, acţiune devenită deja tradiţională la început de martie. Odată cu primăvara reînvie speranţa, opti-mismul, credinţa în mai bine şi spor la toate. Ca o dovadă a supremaţiei vieţii, căldurii soarelui, elevii Şcolii de Muzică au adus în dar audienţei mărţişoare muzicale, oferite cu drag şi cu responsabilă manifestare de talent şi instruire. Totodată, motivele primăvăratice au fost reluate şi în lucrările copiilor Şcolii de Arte „Gheorghe Vrabie” expuse la „Mărţişor”.
  Corul claselor mici, „Clopoţel”, a impresionat prin interpretarea cîntecelor vesele. Ansamblurile de violonişti ai claselor mici şi mari au prezentat un program bine ticluit de melodii vesele. Impresionante me-lodii la pian au fost interpretate în ovaţiile sălii. Ţinînd cont de faptul că omagiatul zilei era nimeni altul decît marele maestru Eugen Doga, compozitor, ambasador al moldovenilor în lume, care prin muzica sa inteligentă, dincolo de mode şi experimente, se situează pe un fir al continuităţii clasice, folclorice, culte, discipolii Şcolii au ţinut să-i aducă un omagiu cu prilejul împlinirii a 75 de ani, prezentînd un colaj muzical din creaţia Dumnealui, interpretat la vioară, pian şi de ansamblul de fluieraşi.

Sperăm că efortul depus de elevi a fost încă un pas pentru a aduce primăvara în suflete.

  

 SURSĂ "PATRIA MEA"