art cor Corul „Speranța” al Școlii de Muzică din orașul Fălești, condus de  Valentina Bulgaru, dirijor, și Nelly Matcovschi acompaniator a participat la 19 mai curent la Festivalul - Concurs Internațional de Muzică Corală „Sărbătoarea Corului”, ediția I, care a avut loc în municipiul Bălți. Evenimentul prevedea promovarea artei corale prin descoperirea și promovarea tinerelor talente, susținerea performanțelor elevilor și studenților în domeniul artistic. La concurs au participat coruri de copii din școlile de muzică, licee de artă, școli de cultură generală, coruri de tineret, ansambluri vocale, coruri bisericești. În rezultatul evoluării și evaluării prestației scenice, la secțiunea A, Corului de copii „Speranța” i s-a conferit diplomă de gradul doi.

Galeria foto

 În raion activează 3  muzee (cu 3 filiale în localitățile Călugăr, Horești și Risipeni) incluse în Registrul Muzeelor din Republica Moldova, care dețin o colecție bogată numeric cu 19085 piese muzeale și valoroasă după diversul conținut al exponatelor – etnografie, istorie, arheologie, documente scrise, cărți vechi bisericești, numismatică, filatelie etc.

 Evenimentele culturale organizate de către instituțiile muzeale din raion în cadrul Zilei Internaționale a Muzeelor, consemnată în Moldova începând cu anul 1977, au avut scopul de a promova și a informa publicul despre rolul acestor instituții în viața societății în conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și istoric mobil al neamului.

iul fillip„Cine duce-n mâini o carte e un om și jumătate” – astfel a deschis directorul Bibliotecii publice raionale „Mihai Eminescu” din Fălești Elena Negoiță întâlnirea de suflet a cititorilor cu poetul, dramaturgul, eseistul și prozatorul Iulian Filip, care s-a impus în literatura universală ca un promotor al creației românești pentru copii.

Prezenți în sală – copii, profesori, părinți, utilizatori ai Bibliotecii, au rămas impresionați de dialogul întreținut de scriitor cu cititorii săi, de spectacolul literar-muzical teatralizat consacrat scriitorului cu prilejul jubileului de 70 de ani de la naștere, cu frumoasele înscenări de către elevii claselor a IV„a” și a III„b”, LT „Mihai Eminescu”, diriguiți de profesoarele Georgeta Lupașcu, Irina Ghilețchi şi bibliotecarul Ina Dodon, din poeziile „Plăcințele cu mărar”, „Ce-i cu nasul lui Dănuț”, scenetele „Colțunașii”, „Întârziatul”, povestea „Pălăriuța Oranj”, de interpretarea cântecelor pe versurile scriitorului: „Făt-Frumos”, „Din neamul lui Păcală”, acompaniați de Valentina Bulgaru, profesor, Școala de Muzică.

 După mitingul de comemorare, desfășurat în dimineața zilei de 9 mai, către orele 16.00 la Palatul raional de cultură „Mihai Volontir” s-a adunat lume pentru a prelungi celebrarea Zilei Victoriei și a Comemorării eroilor căzuți pentru Independența Patriei, dar și Zilei Europei, zi a păcii și unității în Europa, care se și completează reciproc.

 Au fost cu drag omagiați veteranii războiului Serghei Cușnir și Mihail Mihalciuc, care au povestit prin ce clipe de groază și calvar au trecut. Lauri s-au adus tuturor celor bravi feciori ai neamului care și-au pus viața pe altarul Biruinței pentru ca noi astăzi să avem un cer senin și o viață pașnică. Cuvinte de profundă gratitudine pentru faptele de eroism ale soldaților în acel crunt război a adresat Președintele raionului Fălești, Iraida Bînzari, oferindu-le cu drag acestor doi oaspeți de onoare florile recunoștinței și suport financiar. Șeful Secției Cultură și Turism, Grigore Budu, a adresat calde mulțumiri eroilor sărbătorii pentru pacea de zi cu zi, oferindu-le flori și cadouri. Valeriu Bobu, președintele Organizației veteranilor din raionul Fălești, a reiterat momente ce țin de grozăviile acelui cumplit măcel, transmițând sincer respect și admirație tuturor celor care s-au jertvit pentru pacea Țării și a Europei.

lemn mai

 Pe 4 mai curent, în incinta Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir” Fălești, s-a desfășurat a II-a sesiune a Atelierului de creație „Crestarea tradițională în lemn”, unul din seria evenimentelor menite să readucă în atenție artele și meșteșugurile uitate, specific zonei în care trăim. La inițiativa Secției Cultură și Turism Fălești, activitate în colaborare cu meșteșugarul binecunoscut în părțile noastre și nu numai - formator Dumitru Muruzuc, membru al Uniunii Meșterilor Populari din Moldova și al Academiei Artelor Tradiționale din România, a întrunit iubitori de tradiție și dornici de a învăța și dezvolta arta de crestare în lemn.

 În trecut, la casa gospodarului, începând cu tăieturile ornamentale la garduri și pridvor, decupaje de la podul casei, mobilierul și uneltele din gospodărie erau îmbogățite estetic prin decor traforat, crestat și incizat. Fiecare gospodar își dorea să se evidențieze cu modele cât mai frumoase și tradiționale.