La 23 septembrie curent, în Palatul raional de Cultură „Mihai Volontir” din or. Fălești s-a desfășurat într-o armonie deplină Festivalul Etniilor „Unitate prin diversitate”. Sărbătoarea a demarat cu depunerea de flori la Monumentul Mândria și Puterea Poporului. În sala de spectacole, sărbătorii i-au dat start președintele raionului Fălești, doamna Iraida Bînzari și șeful Secției Cultură și Turism, domnul Grigore Budu, care prin mesajul adresat participanților au punctat însemnătatea armonizării relațiilor interetnice, păstrării și promovării  culturii, tradițiilor și obiceiurilor minorităților naționale în Republica Moldova. S-au întrunit 14 formații artistice care au demonstrat cultura națională, obiceiurile și tradițiile moldovenilor, ucrainenilor, rușilor, romilor, care constituie poporul nostru multicultural. Au participat ansamblurile vocale „Molodușka” (com. Egorovca) și „Beriozka” (s. Gara Catranîc), ansamblurile etnofolclorice „Ivușka” (com. Ciolacu Nou),  „Selianocika” (primăria Natalievca – satele Beleuți și Popovca), „Ceremșina” (com. Pompa), „Hitreșteanca” (s. Hitrești), formațiile folclorice „Baștina” (or.Fălești) și „Doruleț” (com.Călugăr), două ansambluri vocal-instrumentale (or.Fălești) și ansamblurile de dans popular „Speranța” (s. Glinjeni), „Lăstărașii (s. Catranîc), „Făleșteanca” și „Favorit” (or. Fălești).

  În holul instituției meșterii populari și gospodinele localităților reprezentate au adus cele mai frumoase expoziții de artă populară și artă culinară tradițională din localitățile Ciolacu Nou, Egorovca, Gara Catranîc, Beleuți, Pompa, Suvorovca, Hitrești, Moldoveanca, Gara Fălești, Fabrica de zahăr, Grubna Nouă. La intrare în instituție au fost vernisate expoziția pictorului amator din s. Ișcalău Mihai Mereniuc și a elevilor Școlii de Arte Plastice „Gh. Vrabie” Fălești.

Galerie foto

 La 19  septembrie curent  în casa de cultură din comuna Ciolacu Nou, s-au întrunit specialiștii domeniului cultură din nouă primării ale raionului. Activitatea urma să disemineze tradițiile localității în cadrul Hramului Satului, cu genericul „Это село нам вечно любить”, activitate practică demonstrată în cadrul întrunirii.

 Holurile casei de cultură au fost amenajate cu diverse expoziții de artă populară, agricole, culinară, desene. Cuvânt de deschidere a avut șeful Secției Cultură și Turism, Grigore Budu, prin care a salutat prezența, primarul comunei Ciolacu Nou, Serghei Basarab, care a efectuat o incursiune în istoria localităților primăriei și succesele acestora. După care a urmat marea sărbătoare cu program variat și diverse colective artistice și interpreți individuali. În cadrul evenimentului au fost omagiate familii care au copii născuți în acest an, familii cu mulți copii, familii care anul curent marchează 25, 50, 55 și 60 de ani de căsătorie. Ultimii sărbătoriți au avut fericirea de a semna în Cartea de Onoare a localității, fiind felicitați de cei dragi și apropiați. Au fost aduse mulțumiri pentru activitate instituțiilor din raza primăriei – case de cultură, grădinițe, gimnaziu, angajaților din diferite domenii, special omagiate au fost asistentele  medicale. Sărbătorite au fost și persoanele cele mai longevive – până la 97 de ani. Toți au fost felicitați din partea administrației publice locale și domnul primar a înmânat fiecăruia cadouri și flori. De asemenea, au fost aduse mulțumiri meșterilor și creatorilor populari, instituțiilor, gospodinelor comunei care au contrubuit la vernisarea expozițiilor. Evidențiate au fost cele mai amenajate gospodării și fântâni din comună.

instrunire cultura  La 16 august, în incinta Școlii de Muzică or. Fălești a fost convocată o întrunire profesională de lucru cu participarea specialiștilor caselor/căminelor de cultură și bibliotecilor publice. Au fost puse în dezbatere chestiuni ce țin de activitatea instituțiilor de cultură din raion. Cu mesaj de salut către participanți s-a adresat Grigore Budu, șeful Secției Cultură și Turism, care a trasat și prioritățile de bază pentru perioada apropiată: organizarea și desfășurarea sărbătorilor naționale Ziua Independenței și Limba Noastră, Programul Național Lectura Central inițiat recent de Biblioteca Națională a Republicii .Moldova pentru întreg sistemul de biblioteci din țară, activităţilor prilejuite de Anul Ștefan cel Mare și Sfânt. S-a discutat despre participarea la concursurile raionale „Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai” și „Îmi cânt Patria și Graiul”, precum și la Festivalul Etniilor. S-a stabilit tematica seminarelor zonale care vor fi organizate în teritoriu.

Galerie foto

 Din an în an Sărbătoarea Câmpenească „În ospeție la Movila Măgura”  ia amploare.  În ziua de 15 iulie curent la ediția a IV-a a evenimentului au participat colective artistice de amatori și meșteri populari în diferite genuri de creație din primăriile Sarata Veche, Făleștii Noi, Ișcalău, Catranîc, Ciolacu Nou, Scumpia, Bocani, Pietrosu (raionul Fălești), Măgurele, Negurenii Vechi (raionul Ungheni), Bursuceni și Chișcăreni (raionul Sîngerei) dar și antreprenori locali în producerea brânzeturilor. Gazdele scenei, primarii Maria Galiț (Sarata Veche) și Vladimir Bejenari (Făleștii Noi), au început manifestarea cu prezentarea oaspeților în persoana Doamnei Iraida Bînzari, președintele raionului Fălești, Alexandru Brînză, vicepreședintele raionului Ungheni, primari a 9  comune din 3 raioane învecinate, regizorul băștinaș din Pietrosu Nicolae Gheorghe Rusu. Cei prezenți au fost salutați, deasemenea, și de deputatul Parlamentului Republicii Moldova Doamna Valentina Buliga.

 Acesta a fost genericul orei comemorative dedicate poetului-nepereche  Mihai Eminescu cu prilejul a 129 de ani din ziua trecerii în nemurire , desfășurat pe platoul monumentului edificat acum 26 de ani în urmă, autorii căruia sunt sculptorii Victor Drebot și Dumitru Gorșcovschi. Domnul Petru Lungu, profesor, a informat publicul  despre istoria inaugurării monumentului, care a  cunoscut un debut istoric asemeni operei eminesciene - cu multiple piedici. Pe fonul melodiei “De-aș avea” activitatea a început cu un dialog  captivant întreținut de poet cu semenii timpurilor noastre, la care și-au dat concursul Andrei Mosoreti, specialist la Secția Cultură și Turism în rolul lui Eminescu, elevii  cl.XI a LT „M.Eminescu” Golovatic Alexandru și Golubaș Maria, prezentatorii  evenimentului. După depunerea de flori la monumentul poetului de către conducerea raionului și a celor împătimiți de versul eminescian,  au urmat scurte alocuţiuni despre valoarea educativă a operei eminesciene, despre actualitatea publicisticii eminesciene. Au răsunat versuri recitate de elevii Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu”, poezii ale poetului traduse în limba rusă, franceză şi engleză recitate de  elevii LT „A. Puşkin” . Au încântat publicul cu vocile lor magnifice formaţia folclorică „Baştina”, cu melodia „Pe lângă plopii fără soţ”,  ansamblul vocal de profesori ai LT „M. Eminescu” cu melodia „Ochiul tău iubit”. 

 La finele activităţii am avut parte de un moment foarte emotiv – interpretarea piesei „Eminescu”, muzică şi versuri Ion şi Doina Aldea-Teodorovici de către Alexandra Calmaţui susţinută de tot publicul prin interpretarea colectivă a refrenului.

Galerie foto