Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La 15 ianuarie curent s-au împlinit 166 ani de la nașterea Marelui Poet al neamului  Mihai Eminescu. Cu acest prilej, la monumentul poetului din str.M.Eminescu a fost organizată o depunere de flori la care au fost prezenți colaboratorii Consiliului raional, ai primăriei or. Fălești, bibliotecii publice raionale și a instituțiilor de învățămînt preuniversitar. Cu un cuvînt de omagiu în fața celor prezenți a venit dna Silvia Matasî, șef al Direcției Generale Educație.Evenimentul de depunere a florilor la monumentul luceafărului poeziei noastre a fost doar un început al multiplelor activități desfășurate în instituțiile preuniversitare și cele de cultură din raion.

Astfel, în incinta Bibliotecii publice raionale "M. Eminescu" Făleşti a fost desfăşurat un medalion literar-artistic cu genericul „Eminescu - o valoare perenă”, consacrat aniversării naşterii celui care a fost să fie de-a lungul anilor "sufletul acestui popor. Moderatorii Carp Doiniţa şi Sandu Damian, elevi ai cl. XI-a, LT „M. Eminescu”, au adus cel mai sincer şi destoinic elogiu întegii creaţii a poetului. Într-o formă originală elevii cl. VIII ai L.T.”M. Eminescu” au înscenat opera marelui poet "Dochia şi Ursitorile", profesoarele Şcolii de Muzică Bulgaru Valentina şi Banciu Doina au interpretat cântece pe versurile scriitorului  „La mijloc de codru des” şi „Pe lângă plopii fără soţ”. Nu a lipsit din scenariu şi urătura dedicată marelui Eminescu, declamată  de elevii cl. IV, Perjari Artemie, fraţii Ciobanu Mihai şi Vladimir. Au fost vizionate  prezentări în Power Point din viaţa şi activitatea Marelui Poet. Spectatorii au rămas surprins interesaţi de informaţiile primite. Vernisarea expoziţiei cu genericul „Eminescu - o valoare perenă”, cu o prezentare de carte, a încheiat evenimentul omagierii personalităţii lui Mihai Eminescu, desfășurat în incinta bibliotecii.

Totuși putem conchide cu descernămînt, că toate activitățile desfășurate au elucidat doar parțial viața și opera lui Mihai Eminescu, fiindcă ceea ce a zămîslit poetul, constituie un univers, pe care e cu neputință să-l valorifici. Iată de ce vă îndemnăm ”recitiţi-l în fiecare zi pe Eminescu şi o să descoperiţi de fiecare dată că nu aţi dat de ultimul izvor al fîntânii lui nemuritoare!”