Stimați lucrători din domeniul culturii!

Ziua Națională a Culturii, sărbătorită anual la 15 ianuarie, este o zi cu valențe deosebite, un reper de bază în determinarea rolului culturii în contextul identității noastre naționale, un îndemn în recuperarea simbolică a legăturii cu tradiția, dar și un prilej de revigurare a acțiunilor, care să ducă la consolidarea spirituală a comunității umane, la promovarea valorilor ce vor continua să ne definească viitorul.

Depășind dintotdeauna greutățile materiale ale vieții, cultura a fost, este și va rămîne să fie o cale privelegiată de comunicare, o punte între cei, care împărtășesc dialogul, respectă pluralismul, diversitatea tradițiilor și, mai ales, încurajează fidelitatea cetățenilor față de binele comun.

Chezășia materializării acestor nobile misiuni ale culturii, desigur, rezidă prioritar în străduințele Dumneavoastră, cei, care datorită abnegației, perseverenței și pasiunii, prin care Vă manifestați în munca cotidiană, aduceți un substanțial aport la valorificarea, păstrarea și sporirea bogăției etnico – culturale a plaiului nostru multinațional, transmiterea din generație în generație a tezaurului folcloric, muzical – artistic, datinilor și tradițiilor, glorioaselor și importantelor pagini istorice, contribuind astfel la formarea unei ambianțe sociale sănătoase, fără de care nu poate domina bunăstarea, prosperitatea, înțelegerea și succesul.

Apreciind înalt acest vast prinos, Vă exprimăm profunda noastră recunoștință și ferma încredere, că rodul muncii Dumneavoastră va fi și mai bogat, Vă adresăm cu plăcere  călduroase omagii și sincere urări de bine cu ocazia Sărbătorii, dorindu-vă să promovați cu multă ardoare și pasiune ”Cultura”, pentru că ea duce faima raionului și țărișoarei noastre în lume și în fața viitoarelor generații, să fiți mereu în lumina frumosului pentru a vă realiza visele, năzuințele și aspirațiile, sănătate, bunăstare, energie creatoare și viață senină, cu căldură  și liniște în căminele familiale.

Iraida Bînzari
Președintele raionului Fălești