La 15 mai curent, în incinta Secției Cultură și Turism  a avut loc atestarea cadrelor bibliotecare și a caselor și căminelor de cultură din raion.  Au confirmat categoria de calificare 15 bibliotecari ai bibliotecilor publice.  Atestarea a avut loc în conformitate cu prevederile  Regulamentului de atestare a cadrelor instituţiilor de cultură (case şi cămine de cultură) din raion, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.02/15 din 18 mai 2006, în conformitate cu care în  anul curent au confirmat gradul de calificare 4 specialiști.

  Din numărul total de candidați la atestare, pentru conferirea categoriei de calificare întâi s-a atestat  – 8 specialiști, pentru confirmarea categoriei/gradului de calificare doi – 10 specialiști.

  Toți solicitanții au demonstrat un înalt nivel de pregătire profesională, abilități speciale în domeniile de activitate, spirit de inițiativă, dedicație necondiționată profesiei.