În ziua de Duminica Mare, 27 mai, corul de copii „Mlădițe Muzicale” al Școlii de Muzică din orașul Fălești, dirijor Raisa Melinte, acompaniator Maia Hăbășescu, a participat într-o competiție artistică desfășurată în Sala cu Orgă din or. Chișinău – Concursul Național de Muzică Corală „Hora Primăverii”, ediția a V-a. La categoria A s-au întrunit 10 colective de copii – „Lia-Ciocârlia (vârsta mică și mare), „Clipe Muzicale”, „Sfântul Dumitru” – toate din Chișinău, „Capriccio”- Orhei, „Sincopa”- Florești, „Alunelul”- Sîngera, „Mlădițe Muzicale”- Fălești, „Belcanto”- Soroca și Școala de Arte „Maria Cebotari”- Cahul. O competiție acerbă, cu colective selecte și repertorii impecabile. Membrii juriului, distinse personalități din domeniul culturii și artei – Valentin Budilevschi, Valentina Boldurat și Victor Nevoie - dirijori vestiți, Maeștri în Arte, Adrian Beldiman – compozitor, Șef Redacție Muzică la Compania Teleradio Moldova, Andriano Marian – fondator, Director la Moldavian National Youth Orchestra, au evaluat prestația scenică a colectivelor după anumite criterii: aptitudini tehnice, abilități artistice, repertoriul selectat.

 Pe final de Concurs Juriul a decis: Corului de Copii „Mlădițe Muzicale” din Fălești i se conferă Diplomă de Onoare și devine laureat cu Diplomă de gradul III (trei).
Felicitări, distinse doamne Raisa Melinte și Maia Hăbășescu! Felicitări, dragi elevi, membri ai colectivului „Mlădițe Muzicale”! Succese notorii și pe viitor!

Galerie foto