Pe data de 18 noiembrie, în incinta Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir” din Fălești, s-a desfășurat Concursul raional „Steaua de Fălești”, dedicat Săptămânii Tineretului, organizat de Secția Cultură și Turism în parteneriat cu Primăria or. Fălești. La competiția artistică au participat 17 concurenți din diferite localități ale raionului. Evenimentul a fost salutat de șeful Secției, Grigore Budu. Juriul select, format din 11 persoane din domeniul culturii și învățământ artistic, președinte Grigore Onoico, profesor de canto al Universității de Stat „Alecu Russo” și Colegiului de Pedagogie Muzicală din Bălți, a evaluat interpreții după intonație, claritate și calitate timbrală, dicție, ritm, aptitudini vocale, ținută artistică.

  Pe 15 noiembrie curent, în incinta Casei de Cultură comuna Pînzăreni,  s-au întrunit specialiștii caselor/căminelor de cultură și biblioteci publice din 13 primării pentru a prelua experiență profesională și bune practici ale colegilor cu  desfășurarea acțiunii model – șezătoarea folclorică „Eu sunt neam de moldovean, alt pământ pe lume n-am” cu participarea artiștilor amatori ai localității-gazde. Au derulat tradiții și obicee la diferite sărbători, ghicitori, cimilituri, cântece și dansuri. Grație directorului casei de cultură, Violeta Țîgîrlaș, și a șefei bibliotecii publice, Ludmila Miron, în cooperare cu gimnaziul din localitate, sărbătoarea a prezentat un mare interes.  În  cadru întrunirii a fost și o prezentare de carte referitor la temă  susținută de Doamna  Margarita Gligor, bibliotecar Oficiu copii, Biblioteca publică raională „Mihai Eminescu”. Șeful Secției, împreună cu primarul localității, au mulțumit tuturor participanților la sărbătoare. Suntem mândri de faptul, că valorile naționale, tradițiile și obiceiurile neamului vor perpetua continuu.

Galerie foto

  La 23 septembrie curent, în Palatul raional de Cultură „Mihai Volontir” din or. Fălești s-a desfășurat într-o armonie deplină Festivalul Etniilor „Unitate prin diversitate”. Sărbătoarea a demarat cu depunerea de flori la Monumentul Mândria și Puterea Poporului. În sala de spectacole, sărbătorii i-au dat start președintele raionului Fălești, doamna Iraida Bînzari și șeful Secției Cultură și Turism, domnul Grigore Budu, care prin mesajul adresat participanților au punctat însemnătatea armonizării relațiilor interetnice, păstrării și promovării  culturii, tradițiilor și obiceiurilor minorităților naționale în Republica Moldova. S-au întrunit 14 formații artistice care au demonstrat cultura națională, obiceiurile și tradițiile moldovenilor, ucrainenilor, rușilor, romilor, care constituie poporul nostru multicultural. Au participat ansamblurile vocale „Molodușka” (com. Egorovca) și „Beriozka” (s. Gara Catranîc), ansamblurile etnofolclorice „Ivușka” (com. Ciolacu Nou),  „Selianocika” (primăria Natalievca – satele Beleuți și Popovca), „Ceremșina” (com. Pompa), „Hitreșteanca” (s. Hitrești), formațiile folclorice „Baștina” (or.Fălești) și „Doruleț” (com.Călugăr), două ansambluri vocal-instrumentale (or.Fălești) și ansamblurile de dans popular „Speranța” (s. Glinjeni), „Lăstărașii (s. Catranîc), „Făleșteanca” și „Favorit” (or. Fălești).

  În holul instituției meșterii populari și gospodinele localităților reprezentate au adus cele mai frumoase expoziții de artă populară și artă culinară tradițională din localitățile Ciolacu Nou, Egorovca, Gara Catranîc, Beleuți, Pompa, Suvorovca, Hitrești, Moldoveanca, Gara Fălești, Fabrica de zahăr, Grubna Nouă. La intrare în instituție au fost vernisate expoziția pictorului amator din s. Ișcalău Mihai Mereniuc și a elevilor Școlii de Arte Plastice „Gh. Vrabie” Fălești.

Galerie foto

 La 19  septembrie curent  în casa de cultură din comuna Ciolacu Nou, s-au întrunit specialiștii domeniului cultură din nouă primării ale raionului. Activitatea urma să disemineze tradițiile localității în cadrul Hramului Satului, cu genericul „Это село нам вечно любить”, activitate practică demonstrată în cadrul întrunirii.

 Holurile casei de cultură au fost amenajate cu diverse expoziții de artă populară, agricole, culinară, desene. Cuvânt de deschidere a avut șeful Secției Cultură și Turism, Grigore Budu, prin care a salutat prezența, primarul comunei Ciolacu Nou, Serghei Basarab, care a efectuat o incursiune în istoria localităților primăriei și succesele acestora. După care a urmat marea sărbătoare cu program variat și diverse colective artistice și interpreți individuali. În cadrul evenimentului au fost omagiate familii care au copii născuți în acest an, familii cu mulți copii, familii care anul curent marchează 25, 50, 55 și 60 de ani de căsătorie. Ultimii sărbătoriți au avut fericirea de a semna în Cartea de Onoare a localității, fiind felicitați de cei dragi și apropiați. Au fost aduse mulțumiri pentru activitate instituțiilor din raza primăriei – case de cultură, grădinițe, gimnaziu, angajaților din diferite domenii, special omagiate au fost asistentele  medicale. Sărbătorite au fost și persoanele cele mai longevive – până la 97 de ani. Toți au fost felicitați din partea administrației publice locale și domnul primar a înmânat fiecăruia cadouri și flori. De asemenea, au fost aduse mulțumiri meșterilor și creatorilor populari, instituțiilor, gospodinelor comunei care au contrubuit la vernisarea expozițiilor. Evidențiate au fost cele mai amenajate gospodării și fântâni din comună.

instrunire cultura  La 16 august, în incinta Școlii de Muzică or. Fălești a fost convocată o întrunire profesională de lucru cu participarea specialiștilor caselor/căminelor de cultură și bibliotecilor publice. Au fost puse în dezbatere chestiuni ce țin de activitatea instituțiilor de cultură din raion. Cu mesaj de salut către participanți s-a adresat Grigore Budu, șeful Secției Cultură și Turism, care a trasat și prioritățile de bază pentru perioada apropiată: organizarea și desfășurarea sărbătorilor naționale Ziua Independenței și Limba Noastră, Programul Național Lectura Central inițiat recent de Biblioteca Națională a Republicii .Moldova pentru întreg sistemul de biblioteci din țară, activităţilor prilejuite de Anul Ștefan cel Mare și Sfânt. S-a discutat despre participarea la concursurile raionale „Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai” și „Îmi cânt Patria și Graiul”, precum și la Festivalul Etniilor. S-a stabilit tematica seminarelor zonale care vor fi organizate în teritoriu.

Galerie foto