În ziua de 4 octombrie 2017, în incinta Școlii de Muzică or. Fălești, a avut loc un spectacol muzical deosebit în care au fost antrenați elevi și profesori. Evenimentul a purtat o dublă conotație, fiind prilejuit de Ziua Internațională a Muzicii și Ziua profesională a lucrătorilor din învățământ. Emoții, zâmbete, muzică, flori și cuvinte frumoase... Mesaj de felicitare a avut șeful Secției Cultură și Turism Fălești, Grigore Budu, care a reiterat importanța muncii străduitoare a pedagogului, în rezultatul căreia percepem o educație artistică elevată și rezultate frumoase în scenă. Cu această ocazie, domnia sa a decernat cu câte o diplomă fiecare colectiv pedagogic ale celor patru instituții de învățământ artistic extrașcolar din raion.

 Toamna își arată frumusețea ei prin schimbarea culorilor în auriu-ruginiu, iar minoritățile naționale se adună sub petalele Festivalului Etniilor, a cărui simbol este floarea soarelui, fiecare petală semnificând o etnie. Toți țin să-și laude cultura, dansurile, bucatele și băuturile tradiționale.

 În ziua de 7 septembrie, la Secția Cultură și Turism Fălești, a avut loc întrunirea metodică cu participarea șefului secției, Grigore Budu, specialistului principal, Ludmila Negri, managerilor instituțiilor de învățământ artistic din raion Mihaela Mamai, Vadim Marcoci și Constantin Chișcă. Au fost puse în discuție chestiuni ce vizează organizarea eficientă și calitativă a procesului educațional-artistic în noul an de studii, asigurarea condițiilor pentru valorificarea potențialului artistic al fiecărui elev, folosirea metodelor moderne de predare/învățare/evaluare, astfel, oferind oportunități de deschidere a noi orizonturi - dezvoltare artistică a fiecărui copil dotat. S-a mai discutat Planul de studii pentru Școlile de Muzică, Arte și Arte Plastice, 2017-2018, tarifierea și atestarea cadrelor didactice.

 Galerie foto

  Seminarele raionale pentru specialiștii caselor/căminelor de cultură și biblioteci publice, organizate într-o zonă selectată, cu un grup restrâns de lucrători din aria respectivă, reprezintă un instrument special al Secției Cultură și Turism Fălești în instruirea prin practică a angajaților instituțiilor de cultură. Astfel, recent, în satul Doltu din cadrul primăriei Ișcalău a avut loc o astfel de întrunire metodică cu participarea managerilor caselor/căminelor de cultură și biblioteci publice, în cadrul căreia au participat 13 primării. Confirmând ospitalitatea moldovenilor, invitații au fost întâmpinați călduros de gazde în frunte cu primarul comunei Ișcalău, Maria Procopciuc, oferind pâine și sare împreună cu câte o panglicuță ce reprezintă simbolul drapelului de stat, aflându-ne în perioada sărbătorilor naționale „Ziua Independenței” și „Limba Noastră”.

 La data de 3 septembrie 2017,  în incinta Bibliotecii publice raionale „M. Eminescu” s-a desfășurat o întâlnire de suflet cu poetul, dramaturgul, prozatorul, publicistul şi omul demnităţii naţionale, bucovineanul Gheorghe Calamanciuc cu genericul „Topindu-şi sufletul  şi spiritu-n cuvinte….”, activitate în cadrul Festivalului Național al Cărții și Lecturii, ediția a VII-a , cu vernisarea  expoziţiei  de carte „Gheorghe Calamanciuc - un neoromantic”. Alături de colegul său de breaslă, poetul Haralampie Dilion, o întreagă cetate de oameni inteligenţi - cititori fideli, pedagogi, elevi, bibliotecari, colegi, prieteni  au fost prezenţi la răsfoirea anilor de biografie, lansarea creaţiei sale sacrale, la încununarea  gândurilor sale pătimaşe scrise în vers și proză.