La 26 octombrie curent a avut loc recepția finală a lucrărilor de reparație a drumului local L 241 „Bălți - Comarovca”.

 Lucrările au fost executate în cadrul Programului de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între Consiliul raional Fălești și SRL „Marcons – Drum” în sumă de – 970,85 mii lei.  S-a reparat capital îmbrăcămintea rutieră din pietriș pe o lungime totală de  - 1,2 km. Grație conducerii raionului în persoana Doamnei Iraida BÎNZARI, președintele raionului s-au rezolvat problemele de transportare a pasagerilor și deplasării populației din localitățile comunelor Pompa și Natalievca spre municipiul Bălți.