În incinta Consiliului raional, la 10 august, a avut loc ședința grupului de lucru privind examinarea stării tehnice a unor obiective ale Apeductului „Prut –Fălești”  în vederea pregătirii acestora pentru funcționare, la care au participat reprezentanții Consiliului raional, ai proiectantului, responsabil tehnic pe apeduct.

 De către membrii grupului au fost discutate problemele apărute pe parcursul efectuării lucrărilor, unele căi de coluționare a acestora, cît și despre mersul lucrărilor de construcție a traseului de apeduct ce unește stația de tratare a apei de la Gara Fălești cu rețelele de apeduct orășenești.

 Ulterior membrii grupului de lucru s-au deplasat în teritoriu pentru vedea starea lucrurilor la șantier.

Galerie foto