Consiliul raional Fălești, pentru anul 2018, a alocat suma de 11,1 milioane lei pentru executarea lucrărilor de  întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional. Din suma totală, 4,4 milioane au fost repartizate, pentru lucrări de reparație capitală a  porțiunii de drum „Stația Fălești – Pietrosul Nou”.

 Cu mijloacele respective au fost asfaltate 1,5 km de drum care traversează centrul satului Făleștii Noi cu începere de la Uzina de Țevi pînă la oprirea din marginea satului, inclusiv drumurile laterale și căile de acces  spre instituțiile social-culturale și administrative din localitate : gimnaziu, grădinița de copii, Oficiul de Sănătate, căminul cultural, primăria .

 La moment lucrări de reparație capitală a porțiunii de drum nominalizate sunt în proces de finalizare.

 Reparația capitală a drumului dat este favorabilă și din punct de vedere economic și social dat fiind faptul că mulți locuitori ai satului Făleștii Noi activează în or. Fălești și alte localități, astfel fiind ușurat accesul transportului public și personal.

 De menționat, că pe drumul dat zilnic se transportă cu autobuze școlare 114 elevi, inclusiv 16 elevi din s. Pietrosul Nou, 56 elevi din s. Sărata Nouă, 7 elevi din s. Hitrești, 35 elevi din s. Doltu, astfel fiind mărită siguranța rutieră.  Totodată, datorită asfaltării drumului dat, s-a modernizat și aspectul localității Făleștii Noi.

Galerie foto