În conformitate cu contractul nr. 37 din 20 aprilie 2018 încheiat între Consiliul raional Fălești și SRL „Marcons - Drum”, la data de 03 mai 2018 au fost începute lucrări de reparație a drumului local de interes raional L 253 „Călugăr – Musteața – G61”.

 Antreprenorul menționat, în baza contractul încheiat, urmează să execute în termen de o lună lucrările  de reparație a 4 podețe de evacuare a apelor pluviale, să monteze 2 podețe noi de evacuare a apelor pluviale și să execute lucrări de  reparație a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă pe o porțiune de 2,2 km a drumului dat.

 Costul lucrărilor de reparație constituie – 1 416,78 mii lei.

Galerie foto

 Membrii comisiei raionale pentru organizarea transportului rutier de persoane s-au întrunit la 26 octombrie 2017, pentru a examina demersurile agenților economici SRL„Bug – Trans” și Î.I. „Stoian” privind reducerea și renunțarea la unele curse de transport a pasagerilor. La ședință au fost prezenți agenții economici și primarii satului Musteața și comunei Ciolacu Nou.

 Lucrările de reconstrucție a sistemei de apeduct a proiectului „Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut 2” sunt în toi. Până în prezent au fost valorificate 5,6 mil lei din cele 7 mil lei alocate pentru anul 2017, din suma totală de 35,4 mil lei ce constituie costul total al proiectului.

 Pe parcursul lunilor septembrie – octombrie au fost demontate țevi de metal, acestea fiind uzate, și montate țevilor din polietilenă , finisarea lucrărilor pentru anul 2017 fiind preconizată pentru luna noiembrie. În rezultat va fi posibilă pomparea apei pe un segment de apeduct de la stația de tratare treapta I s. Gherman până la stația de pompare a apei s. Risipeni, pe o lungime de cca 15 km, ce reprezintă cca 55 % din lungimea totală a apeductului.

Galerie foto

  La 13 octombrie curent și-a desfășurat activitatea comisia raională de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a drumului L 257 „Frumușica – Scumpia – stația Scumpia”.  Reparația sectorului de drum menționat a fost realizată de S.A. „Drumuri – Bălți”, în baza contractului semnat între Consiliul raional Fălești și agentul economic menționat, costul total al lucrărilor fiind de 1565689,31 lei.

  

 Recent au demarat lucrările de reparație a drumului L 256 „R17 – drumul de acces spre s. Sărata Veche” în baza contractului semnat între Consiliul raional Fălești și agentul economic SRL „NOUCONST”, selectat în baza licitației publice deschise. Costul lucrărilor de reparație a drumului dat este de 3 881,36 mii lei. Mijloacele financiare necesare pentru executarea lucrărilor menționate sunt alocate din contul Fondului Rutier.