Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  În scopul pregătirii drumurilor publice locale de nivel raional către perioada de toamnă – iarnă și asigurare a securității circulației rutiere, de către SRL „Energia” în ultima perioadă de timp au fost executate următoarele lucrări de întreținere a drumurilor:

 • Reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe un sector de 0,45 km a drumului L257.1 „Drum de acces spre s. Hîrtop”;
 • Reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe un sector de 1,3 km a drumului L255 R17 – stația Fălești – Călugăr (în apropierea s. Călugăr);
 • Reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe un sector de 1,0 km a drumului L247 „Fălești – Pînzărenii Noi - Năvîrneț” (prin s. Moldoveanca);
 • Plombarea gropilor ale îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic;
 • Montarea podețelor noi de evacuare a apelor pluviale;
 • Montarea indicatoarelor de dirijare a circulației rutiere;
 • drum_1
 • drum_10
 • drum_11

  Lucrările au fost monitorizate și verificate de către domnul Mihai Prodan – vicepreședintele raionului, domnul Vasili Puiu - responsabil tehnic și specialiștii secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

  La moment sunt începute lucrări de aprovizionare a sectoarelor periculoase ale drumurilor publice locale cu material antiderapant pentru a fi utilizat la combaterea ghețușului în perioada rece a anului.

Mai multe fotografii

   La data de  8 noiembrie 2022, domnul Mihai Prodan – vicepreședintele raionului Fălești a convocat ședința Consiliului raional de siguranță rutieră.

  În cadrul ședinței menționate au fost puse în discuție următoarele chestiuni:

 • Cu privire la analiza situației accidentelor rutiere, înregistrate pe parcursul a 10 luni ale anului 2022 în teritoriul raionului Fălești, și măsurile întreprinse întru combaterea lor.
 • Cu privire la nivelul de pregătire a drumurilor publice locale și naționale din raza raionului Fălești către sezonul de toamnă – iarnă 2022 – 2023 și măsurile de asigurare a securității circulației rutiere pe drumurile menționate necesare a fi întreprinse.
 • Cu privire la nivelul de pregătire a străzilor din or. Fălești către sezonul de toamnă – iarnă 2022 – 2023 și măsurile de asigurare a securității circulației rutiere necesare a fi întreprinse.
 • Cu privire la sesizarea Inspectoratului de Poliție Fălești nr. 10010 din 11 octombrie 2022 privind amenajarea iluminatului stradal pe timp de noapte pe tronsonul de drum L239 „R16 – drum de acces spre s. Pîrlița” km 1+100 – 2+100;
 • Cu privire pregătirea către sezonul de toamnă – iarnă 2022 – 2023 a unităților de transport pentru transportarea elevilor la instituțiile de învățământ din raionul Fălești.

  

  Ca rezultat al ședinței Consiliului raional pentru siguranță rutieră a fost constatat, că toate drumurile publice locale de nivel raional și naționale sunt pregătite către perioada de iarnă. Toate sectoarele periculoase a drumurilor urmează a fi asigurate cu material antiderapant, până la finele lunii noiembrie. Materialul antiderapant este stocat în cantități necesare la depozitele întreprinderilor responsabile de întreținerea drumurilor pe timp de iarnă.  Toate unitățile de transport pentru deszăpezirea drumurilor sunt pregătite și echipate pentru efectuarea lucrărilor. Unitățile de transport, în număr de 16 unități proprii și 7 arendate,  implicate în transportare a 1124 elevi din 39 localități ale raionului către 21 instituții de învățământ sunt echipate corespunzător pentru perioada de iarnă.

  Ce ține de siguranța circulației rutiere din raionul Fălești, s-a constatat, că în perioada de raport numărul accidentelor rutiere soldate cu decesul persoanelor s-a majorat de trei ori, Principalele cauze de producere a accidentelor rutiere sunt viteza neadecvată vizibilității, condițiilor și situației rutiere; excesul de viteză, conducerea în stare de ebrietate; traversarea neregulamentară a drumului de către pietoni.

  După locurile de producere a accidentelor rutiere a fost constatat, că cele mai multe accidente rutiere au fost înregistrate pe drumurile locale și străzile din localități, traseele drumurilor naționale R16 „Bălți – Fălești – Sculeni – Ungheni”, R17 „Fălești – Pîrlița” și M5 „Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina”.

  În scopul diminuării accidentelor rutiere pe traseul M5 „Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina”, s-a decis înaintarea demersului către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” amenajarea iluminării stradale pe timp de noapte a trecerii de pietoni în intersecția cu drumul local L239 „R16 – drum de acces spre s. Pîrlița”  și instalarea camerelor de monitorizare a traficului rutier.

 

  În cadrul Programului de întreținere a drumurilor publice locale din raionul Fălești,  domnul Mihai Prodan, vicepreședintele raionului Fălești de comun cu dl Vasile PUIU, responsabil tehnic și specialiștii secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri au inspectat mai multe tipuri de lucrări de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, contractate cu agentul economic SRL „Energia” din care:

 • Cosirea vegetației de pe acostamente;
 • Reprofilarea părții carosabile a drumurilor cu îmbrăcăminte din piatră spartă;
 • Plombarea gropilor ale îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic;
 • Reparația podețelor existente de evacuare a apelor pluviale;
 • Montarea podețelor noi de evacuare a apelor pluviale;
 • Amenajarea conform normelor de siguranță a trecerilor pentru pietoni în adiacentul instituțiilor școlare și preșcolare din teritoriul raionului;
 • 1
 • 11
 • 2

 Totodată urmează a fi executate și alte tipuri de lucrări.

  Mai multe fotografii

  La data 29 iulie curent, Domnul Mihai PRODAN, vicepreședintele raionului, de comun cu domnul Vasile PUIU, responsabil tehnic, domnul Anatolie GONCEARENCO, primarul satului Mărăndeni și specialiștii din cadrul secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri au participat la preluarea probelor de laborator și finalizarea lucrărilor de reparație a sectorului de drum L243 „R16 – Drum de acces spre satul Mărăndeni”.

 • m1
 • m3
 • mar-29-07-2022_2

  Obiectivul a fost realizat în baza contractului încheiat între Consiliul raional Fălești și Societatea pe Acțiuni „Drumuri Bălți” în sumă de 3 590,30 mii lei.

  În conformitate cu caietul de sarcini au fost executate lucrări de asfaltare a sectorului de drum cu o lungime de 1,3 km prin centrul satului Mărăndeni și au fost create acces spre alte  10 drumuri laterale.

 Mai multe fotografii

  La data de 24 mai 2022, potrivit  „Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice pe anul 2022 în raionul Făleşti” au fost începute lucrări de reparație a sectorului de drum L242 „Ciuluc – Hiliuți – Răuțelul Nou”.

  Domnul Mihai PRODAN,  vicepreședintele raionului, în cadrul vizitei sale de lucru,  de comun cu Domnul Vasili PUIU, responsabil tehnic și specialiștii secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri au examinat sectoarele de drum în curs de reparație și au verificat calitatea lucrărilor executate.

  Contractul încheiat între Consiliul raional Fălești și S.A. „Drumuri - Bălți”  prevede executarea lucrărilor de asfaltare a două sectoare ale drumului menționat: un sector de drum cu o lungime de 1,0 km din centrul s. Hiliuți și porțiunea de drum cu o lungime de 0,36 km la intrarea în s. Ciuluc.

 • drum-hiliuti_1
 • drum-hiliuti_2
 • drum-hiliuti_3