Acest generic a prevalat în discursurile raportorilor și participanților la Conferința de dare de seamă și alegeri  a Consiliului raional al Sindicatului  Educației și Științei, care a avut loc în incinta LT ,,A.Pușkin,, or. Fălești, la data de 09 august 2019.

  Activitatea Consiliului raional al Sindicatului  Educației și Științei  a fost apreciată cu calificativul ,,Foarte bine" , delegații la Conferință au  ales noul Consiliu, noul Birou  și  ca Președinte  CRSEȘ pentru următorul mandat  -  pe Doamna Silvia Voloșciuc.

 

  Oaspeții evenimentului au menționat implicarea activă  a CRSEȘ în  monitorizarea respectării drepturilor constituționale ale angajaților din educație, în  identificarea și soluționarea problemelor  acestora, precum și aportul adus pentru crearea condițiilor favorabile de muncă  și remunerare  corectă a angajaților din sistem.

  Domnul Veaceslav Tambur, Vicepreședintele raionului prezent la eveniment a  felicitat noii membri și le-a dorit succes  în activitatea sindicală.

  DGE Fălești, în persoana șefului, Dna Mariana Osadța, a apreciat  înalt activitatea  CRSEȘ și  rezultatele  obținute, asigurându-i de  deschiderea DGE pentru  dialog și cooperare.

Galerie foto