La 10 aprilie, Direcția Generală Educație a organizat și desfășurat un atelier de lucru pentru managerii instituțiilor de educație timpurie, cu privire la elaborarea Planului/ Raportului de activitate a instituției de învățământ.

  La eveniment au fost prezenți 45 de manageri ai instituțiilor de educație timpurie din raion, care și-au dezvoltat deprinderi  și abilități de elaborare a unui document educațional.