La 14 aprilie  în incinta Casei de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri ,,L. Găină”, s-a desfăşurat etapa raională a concursului turnamentul republican în domeniul Drepturilor Copilului/Omului. La concurs au participat grupuri de elevi din opt instituţii.


  În urma prezentării rapoartelor de monitorizare, comisia de concurs a stabilit următorul clasament:

  Treapta liceală, locul I - IP L.T."M. Eminescu", locul II - IP L.T "A. Puşkin",

  Treapta gimnazială, locul I - IP L.T."I. Creangă", locul II - IP Gimnaziul Popovca,   IP Gimnaziul "Sergiu Moraru", Obreja Veche, locul III - IP Gimnaziul Ilenuţa,  IP Gimnaziul "Nicolae Dabija", Pînzăreni, IP Gimnaziul "Dimitrie Cantemir", Pîrliţa.

  Aducem mulţumiri comisiei de concurs, profesorilor-coordonatori şi elevilor care au participat şi vor reprezenta raionul nostru la etapa republicană a concursului.

Galerie foto