Managerii școlari și președinții comitetelor sindicale din instituțiile de învățământ primar, secundar general au fost instruiți la 06 februarie curent, privind punerea în aplicare a documentelor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de eficientizare și debirocratizare a învățământului general.

 Seminarul de instruire organizat de Direcția Generală Educație în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești a avut ca tematică următoarele subiecte:

  • Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general.
  • Eficientizarea procesului de formare continuă și atestare a cadrelor didactice din învățământul general.
  • Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic în instituțiile de învățământ secundar general.
  • Prioritățile MECC privind dezvoltarea curriculară în învățământul general.
  • Constituirea bazei de date cu referire la candidații pentru evaluarea finală, examenele de absolvire a gimnaziului și de bacalaureat.
  • Nomenclatorul de documente pentru instituțiile de învățământ general.

   Mangerii instituțiilor de învățământ au analizat documentele propuse, au venit cu propuneri la Nomenclatorul documentelor, elaborat de DGE și au primit ca temă de casă să organizeze în instituții sesiuni de informare a colectivelor pedagogice.

Galerie foto