La 09-10 noiembrie 2017, managerii instituțiilor de învățământ secundar general din raionul Fălești, au fost instruiți cu privire la Planificarea strategică și operațională în cadrul unui seminar organizat de DGE Fălești cu suportul Fundației pentru dezvoltare din Republica Moldova. Seminarul  se încadrează în cadrul proiectului ”Creșterea performanței sistemului educațional prin implementarea analizei impactului de reglementare și participare responsabilă a OSC în domeniul educației”.

  Managerii și-au evoluat competențele de proiectare/repartizare și utilizare a  bugetului instituției, calculat conform formulei de finanțare în bază de cost standard per elev, au învățat cum să formuleze acțiuni concrete pentru  planul de activitate și cum să coreleze acțiunile din planul anual cu bugetul și prioritățile instituției.

Galerie foto