În perioada 16 – 18 august curent, în incinta LT „Mihai Eminescu”, specialiștii responsabili de disciplinele școlare din cadrul Direcției Generale Educație Fălești au organizat reuniunile metodice ale managerilor instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general și ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, desfășurate tradițional la finele lunii august.  Au avut loc  întruniri la toate disciplinele școlare, învățământ primar, coordonatori ai serviciului ANET și directori ai instituțiilor de educație timpurie.

 Reuniunile metodice reprezintă activități cu caracter informațional, în cadrul cărora specialiștii la disciplinele școlare și cadrele didactice din instituțiile de învățământ general discută asupra obiectivelor realizate în anul școlar 2016-2017, soluții la problemele cu care se confruntă, precum și prevederile și reglementările noi din domeniul educațional, direcțiile prioritare în activitate pentru anul școlar 2017-2018.

Galerie foto