Al patrulea an consecutiv , Direcţia Generală Educaţie Făleşti, în colaborare cu Consiliul Raional Făleşti, desfăşoară concursul raional „Elevul Anului”. 

  Evenimentul a urmărit scopul de a identifica , motiva si promova elevii dotați din instituțiile de învățământ din raion.

  Etapa raională a concursului s-a desfăşurat în două faze: I. Evaluarea portofoliilor și II. Testul IQ, la care au participat-15 elevi.

  La etapa finală, care a avut loc la 19.04.2019 , comisia de concurs a admis 5 elevi. Această etapă a inclus câteva probe:

a) Prezentarea: reflecţii ale elevului, colegilor, profesorilor despre elev.
b) Tema pentru acasă.” Hobby-ul meu şi tangenţele lui cu aşteptări de viitor”.

  Cei care au evoluat în scenă au fost deosebiți nu prin notele care le iau la diferite discipline școlare, ci prin caracteristicile de personalitate, prin stilul propriu de învățare sau prin modul de a interacționa cu semenii.

  Spre deosebire de colegii lor, acești elevi își îndreaptă oportunitățile spre diferențe, sunt lipsiți de motivația de a participa la o educație standardizată.

  În baza deciziei comisiei raionale de concurs, a fost stabilit următorul clasament:

  1. Dvorschi Iulia L.T. „A. Pușkin”, Fălești XI Titlul „Elevul anului”
  2. Budu Lavinia Gimnaziul Izvoare IX I
  3. Lihovețchii Iulia Gimnaziul Pompa IX II
  4. Gorea Sabina Gimnaziul „A.Mateevici”, Răuțel IX II
  5. Procopov Maxim Gimnaziul Chetriș IX III

Galerie foto

  La 13 aprilie curent în zona de nord a Republicii Moldova, în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălți s-a desfășurat concursul lucrărilor de cercetare a elevilor“ Chimia în viața noastră”, ediția a II-a. La acest concurs au participat elevii din instituțiile: Gimnaziul Făleștii Noi, IP LT „A. Pușkin” din or. Fălești și IP LT ”I. Creangă” din orașul Fălești.  Elevii au dat dovadă de competențe în domeniul cercetării și au obținut:
- Diplomă de gradul II, Jitari Andrei și Jitari Mădălina, clasa a IX-a, Gimnaziul Făleștii Noi, cu lucrarea “Obținerea biogazului în condiții casnice cunoscând chimia și biologia”, conducători Jitari Elena, profesoară de biologie și Jitari Natalia, profesoară de fizică.
- Mențiune, Iacubenco Aliona, clasa a XII-a , IPLT „A. Pușkin” din orașul Fălești pentru lucrarea „Cantitatea de azot în îngrășămintele minerale în dependență de solubilitatea acestora”, conducător Domniuc Aliona, profesoară de chimie.

Galerie foto

  În perioada 12-13 aprilie 2019, în incinta C.S.E.I. Suceava, România, s-au desfășurat activitățile din cadrul proiectului educațional ,,OBICEIURILE ȘI TRADIȚIILE ZONELOR NOASTRE''. La eveniment au participat cadrele didactice din gimnaziul Popovca, împreună cu reprezentanții  Direcției Generale Educație.

  Pedagogii gimnaziului au participat la eveniment cu cântecul pascal ,,O Isuse-ți mulțumim” în interpretarea surorilor Osoianu, iar elevii au prezentat o colecție de desene și lucrări dedicate sărbătorilor pascale unde au obținut 20 de diplome: 10 diplome de gradul I, 6 diplome de gradul II și 4 diplome de gradul III. 

  Programul activităților din data de 12 aprilie, în cadrul aceluiași proiect educațional, a continuat cu o excursie prin sălile de clasă și laboratoarele dotate cu utilaj modern a instituției. După masă, toți cei implicați în proiect, au mers în excursie la Cetatea de Scaun din Suceava, care a fost principala reședință a domnilor Moldovei timp de aproape 200 de ani, și la Muzeul Satului Bucovinean - un muzeu în aer liber din municipiul Suceava, care pune în valoare patrimoniul cultural-arhitectonic de factură populară din Bucovina.

  La 10 aprilie, Direcția Generală Educație a organizat și desfășurat un atelier de lucru pentru managerii instituțiilor de educație timpurie, cu privire la elaborarea Planului/ Raportului de activitate a instituției de învățământ.

  La eveniment au fost prezenți 45 de manageri ai instituțiilor de educație timpurie din raion, care și-au dezvoltat deprinderi  și abilități de elaborare a unui document educațional.

 

  La 14 aprilie  în incinta Casei de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri ,,L. Găină”, s-a desfăşurat etapa raională a concursului turnamentul republican în domeniul Drepturilor Copilului/Omului. La concurs au participat grupuri de elevi din opt instituţii.


  În urma prezentării rapoartelor de monitorizare, comisia de concurs a stabilit următorul clasament:

  Treapta liceală, locul I - IP L.T."M. Eminescu", locul II - IP L.T "A. Puşkin",

  Treapta gimnazială, locul I - IP L.T."I. Creangă", locul II - IP Gimnaziul Popovca,   IP Gimnaziul "Sergiu Moraru", Obreja Veche, locul III - IP Gimnaziul Ilenuţa,  IP Gimnaziul "Nicolae Dabija", Pînzăreni, IP Gimnaziul "Dimitrie Cantemir", Pîrliţa.

  Aducem mulţumiri comisiei de concurs, profesorilor-coordonatori şi elevilor care au participat şi vor reprezenta raionul nostru la etapa republicană a concursului.

Galerie foto