Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La  data de 4 august curent , vicepreședintele raionului dl Fusu Veaceslav împreună cu șeful Direcției Agricultură și Alimentație,  dl Motelica Valeriu  au efectuat o vizită de lucru în primăria s. Ilenuța pentru a se familiariza cu problemele ce s-au creat în sectorul agrar și a evalua starea cerealelor de grupa II și a floarei soarelui. În cadrul vizitei, care a avut loc cu participarea primarului s. Ilenuța dl Pîcalău Oleg la terenurile agricole gestionate de SRL „Efelina  Agro”  director - dl Oală Alexandru,  SRL „Careul Prim” – director dl Moroi Ion, GȚ„Sofia Morari”- conducător  dl Morari Vitalie,  GȚ „Petreanu Aurelian”- conducător  Petreanu Aurelian, GȚ„Țurcanu Chenadie – conducător Țucanu Ghenadie și agronomul Moroi Ion, s-a constatat, că din cauza temperaturilor  ridicate și a secetei hidrologice, semănăturile de porumb sunt compromise practic  95-100 %.

  La moment, după ce producătorii și-au numărat pierderile după recoltarea cerealelor de I grupă , au mai rămas careva speranțe mici pentru a primi o roadă cît de cît suficientă de la cultura florii soarelui, însă suprafețele însămînțate cu această cultură și sunt afectate în proporție de 30-50% și insuficiența de umiditate sporește riscul de a pierde și această sursă de dezvoltare a sectorului agrar.

  În cadrul discuțiilor s-au abordat diverse probleme ce țin de restructurizarea creditelor și a datoriilor față de sectorul bancar , a  furnizorilor inputurilor agricole, a respectării procedeelor tehnologice, a insuficienții apei pentru irigare, abordând în același timp problema  ecologică.

  În cadrul discuțiilor vicepreședintele raionului, dl Veaceslav Fusu le-a sugerat agricultorilor, ca obiectiv pentru viitor, să  acorde atenție practicilor europene de irigare precum reconstrucția bazinelor acvatice, plantarea fâșiilor forestiere pe suprafețele de teren afectate de alunecări de pământ și alte recomandări.

  La final producătorii au fost îndemnați să întocmească la timp actele de constatare a pagubelor, cauzate de secetă pentru a primi ajutorul acordat de către stat.

Galerie foto