Marţi 11 septembrie 2018 în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti s-a desfăşurat seminarul de instruire cu primarii,secretarii şi inginerii cadastrali din raion cu privire la activităţile de planificare  a Proiectului,,Înregistrarea şi evaluarea bunurilor imobile”, care se va implementa pe teritoriu Republicii Moldova în perioada 2019-2023 cu suportul Băncii Mondiale.Seminarul a fost organizat de Agenţia Servicii Publice  împreună cu  Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi autoritatea publică locală de nivelui II.

 Valeriu Gînju, şef al Direcţiei Cadastru al Agenției Servicii Publice a adus la cunoştinţă celor prezenţi informaţii generale despre proiect, activităţile  planificate în cadrul raionului precum şi care sunt beneficiile proiectului. Costul total al proiectului este de 35 milioane dolari.

  Proiectul conţine 4 componente de bază:
 I.Stabilirea hotarelor Unităților administrativ teritoriale,intravilanului localităţilor,întovărăşirilor pomicole.
 II. Lucrări masive de transmitere în proprietate a loturilor de lîngă casă şi grădinilor.
 III. Lucrări masive de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică.
 IV. Corectarea erorilor,înlăturarea neconformităţilor.

Beneficiile proiectului care va fi implementat sunt:

  1. Înregistrarea gratuită a tuturor bunurilor.
  2. Delimitarea prorietăţilor publice.
  3. Evaluarea tuturor bunurilor imobile în scopul impozitării.
  4. Crearea hărţii cadastrale pentru tot teritoriul ţării.
  5. Crearea serviciilor digitale noi.
  6. Finalizarea procesului de corectare a erorilor.

 În raionul Făleşti vor fi executate lucrări masive de transmitere în proprietate a loturilor de pe lîngă casă şi grădini în 18 primării unde sunt aproximativ 31800 de bunuri. În 15 primării acest proces a fost finalizat și au fost înregistrate circa 32000 de bunuri.

Galerie foto