prod ag

 La 14 februarie curent  în sala de ședințe a Consiliului raional, reprezentații Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru de comun cu A.O „Cutezătorul” a organizat un seminar cu deținătorii de plantații pomicole , nucifere și solicitanții de subvenții din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural,  privind particularitățile protecției plantațiilor multianuale.

 Domnul Ciobanu Vitalie, șef laborator la Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimenare a adus la cunoştinţa participanţilor la instruire despre complexul de boli şi dăunători la diferite specii pomicole, modul eficient de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, sistemele de fertilizare pentru livezi şi despre utilizarea sigură a pesticidilor care este posibilă doar în cazurile în care numărul de dăunători, boli şi buruieni depăşesc pragul economic de dăunare şi acţionează la pierderi de culturi de peste 5%.

 Domnul Vitalie  a mai accentuat, că obținerea de recolte mari de fructe de bună calitate este corelată cu o bună stare de sănătate a pomilor, iar prin neglijarea sistemelor de protecție a plantelor se poate pierde circa 45-100% din recolta preconizată. De asemenea în cadrul instruirii o mare atenție s-a acordat complexului de  combatere a bolilor și dăunatorilor la culturile nucifere.