În perioada 22-24 septembrie curent 28 de fermieri din raionul Fălești au efectuat o vizită de studiu în județele Iași și Botoșani, România. Vizita a coincis cu desfășurarea Târgului pentru Fermieri AGRALIM, organizat pentru prima data în parcul agroindustrial „Transagropolis” din comuna Lețcani, județul Iași, unde au fost expuse produsele a peste 150 de companii din domeniul agriculturii și comercializării tehnicii agricole. Totodată au fost expuse și rase de bovine, ovine și caprine.

 Este semnificativ faptul că la deschiderea Târgului AGRALIM a luat parte și viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, domnul Iurie Ușurelu.  

  Agricultura poate aduce profit și fără a dauna mediul. Peste 30 de fermieri din raioanele de pe ambele maluri ale râului Nistru (Fălești, Şoldăneşti, Slobozia, Grigoriopol s.a.) s-au convins de acest lucru pe data de 14 iulie curent, participând la seminarul științifico-practic şi vizitând 2 loturi demonstrative de comportare și testare a hibrizilor de floarea soarelui şi porumb, cu utilizarea bunelor practici agricole, prietenoase mediului. Loturile au fost create cu scopul de a monitoriza comportarea hibrizilor pe vreme de secetă, ploi, boli și de a afla care este productivitatea lor.
  Seminarul privind cerinţele faţă de producerea producției agroalimentare ecologice a început cu cuvîntul de salut a domnului Vladimir Tăbîrţă, vicepreşedintele raionului Făleşti şi Maxim Cataranciuc, managerul Programului "Susținerea masurilor de promovare a încrederii", finanțat de Uniunea Europeana si implementat de PNUD Moldova.

  La seminarul au fost prezenţi specialiști cu renume din domeniul agriculturii ecologice din raionul Făleşti şi  din Republica Moldova:  Domnul Boris Boincean, doctor habilitat în agricultura, cercetător, sef de secție la ICCC „Selecția” care a prezentat raportul „Cerintele faţă de asolamente, soiuri şi  hibrizi în agricultura ecologica”.  Adrian Basarab, managerul  comercial al companiei Caussades – Semences a vorbit despre utilizarea preparatelor biologice în lupta cu buruienile la creşterea producției agroalimentare ecologice.
  Despre soiurile şi hibrizii de porumb, produse de Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" a vorbit domnul Vasile Mateiciuc, directorul interimar al institutului. Vasile Cireş, fermier din s. Logofteni a informat despre experiența acumulata la producerea şi comercializarea la preturi bune în Franța şi Bulgaria a cerealelor şi floarei soarelui ecologice, problemele cu care se confrunta in aceste procese. Cu atenție a fost ascultată şi intervenția fermierului ecologic din raionul Şoldăneşti Alexei Micu, care gestionează circa 170 ha bio.

 La data de 15 iulie curent pe cîmpurile SRL „Gospodarul Rediu” a avut loc prima ediție a seminarelor științifico-practice cu genericul „Ziua Câmpului”, organizată în cadrul proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P). Evenimentul a avut ca scop promovarea soluțiilor pentru o agricultură competitivă în Republica Moldova cu ajutorul tehnologiilor no-till și strip-till (semănatul direct).
 Întrunirea a fost deschisă de către reprezentantul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare Dl Simion Gușanu.
 Evenimentul a reunit producători agricoli din diferite raioane ale țării, precum și reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, cercetători, reprezentanți ai societății civile și ai mass-media.

 Pe data de 7 aprilie în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti a fost organizată şi desfășurată masa rotundă privind sporirea nivelului de informare a producătorilor agricoli şi consumatorilor privind consumul de produse alimentare ecologice.
 Evenimentul a fost organizat in parteneriat de Direcţia Agricultura, Alimentație, Relaţii Funciare şi Cadastru a Consiliului raional Făleşti, AO ”CUTEZATORUL” şi Centrul de Cooperare Transfrontalieră, Integrare Europeană şi atragere a investițiilor. La eveniment au participat circa 30 de reprezentanți ai producătorilor şi consumatorilor de produse ecologice, Direcţiei Generale Educație, Inspecţiei Ecologice Făleşti, ONG-urilor de mediu, mass-media.
 Raportul „Sporirea nivelului de informare a populaţiei privind consumul de produse alimentare ecologice-baza comercializării eficiente a produselor organice şi de origine” a fost prezentat de Boris Boincean, doctor habilitat în agricultură, cercetător la Institutul CCC „Selecţia” din mun. Bălţi. Rapoartele „Pentru o agricultură competitivă, produse alimentare ecologice, calitative şi consumatori informaţi”, „Producerea şi consumul de produse organice-factor important în creşterea calităţii şi speranţei de viaţă a cetăţenilor„ au fost prezentate de managerul proiectului Victor Cimpoies şi Nicaloe Bîrliba, şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru. Comunicări utile la tema au fost prezentate de Vasile Pojoga, specialist principal in agobusiness la Federatia Nationala AGROinform, Emil Coliban, redactor al Postului de radio EcoFM Făleşti.

 În sala de ședințe a Consiliului raional, pe data de 17 februarie 2017, a fost organizat de către Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru din Fălesti de comun cu AO „Cutezătorul” un seminar cu tematica „ Determinarea viabilității mugurilor de rod, pentru determinarea încărcăturii cu ochi la curățitul în uscat a viței de vie ”, la care au participat 18 fermieri din diferite localităţi a raionului.
 Ca expert în domeniu, referitor la particularităţile tăierii viţei de vie în condiţiile anului 2017 a fost invitat Dl Gheorghe Nicolaescu – decanul facultății de horticultură UASM, conferenţiar universitar, doctor în agricultură.
 În cadrul seminarului dumnealui a abordat mai multe întrebări, principalele fiind ca starea mugurilor la diferite soiuri de viță de vie, complexele de măsuri agrofitotehnice de cultivare a soiurilor de masă, caracteristica şi succesiunea formării butucilor în dependenţă de agrocomplexul recomandat,viabilitatea mugurilor la diferite soiuri, tăierea viţei de vie, particularităţile privind îngrijirea viilor roditoare de stuguri de masă.
 În partea practică, care a avut loc la plantația viticolă, gestionată de G.Ț. „Pîslaru Alexandru”, Dl Nicolaescu a demonstrat procedee practice de tăiere și formare a butucilor de viță de vie în dependență de dezvoltarea lor.  

Galerie foto