La  22 februarie, în sala de şedinţe  a Consiliului raional, a avut loc un seminar de instruire pentru apicultorii din raionul Fălești. Instruirea organizată de către Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional a avut ca tematică ,,Sarcinile apicultorilor în pregătirea stupinelor pentru ieşirea din iernat”.

prod ag

 La 14 februarie curent  în sala de ședințe a Consiliului raional, reprezentații Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru de comun cu A.O „Cutezătorul” a organizat un seminar cu deținătorii de plantații pomicole , nucifere și solicitanții de subvenții din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural,  privind particularitățile protecției plantațiilor multianuale.

 Domnul Ciobanu Vitalie, șef laborator la Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimenare a adus la cunoştinţa participanţilor la instruire despre complexul de boli şi dăunători la diferite specii pomicole, modul eficient de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, sistemele de fertilizare pentru livezi şi despre utilizarea sigură a pesticidilor care este posibilă doar în cazurile în care numărul de dăunători, boli şi buruieni depăşesc pragul economic de dăunare şi acţionează la pierderi de culturi de peste 5%.

 La 13 februarie curent în sala de şedinţe a Consiliului raional a avut loc  întrunirea de lucru cu apicultorii, care doresc să beneficieze de subvenţii.  Reprezentanții Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru de comun cu reprezentanții Asociației Obștești ,,CUTEZĂTORUL” și Asociația Obștească a apicultorilor din raion au informat participanții  la întrunire despre  modul de alocare şi pachetul de documente necesare pentru a beneficia de subvenții și necesitatea de a trece un curs de instruire pentru accesarea subvențiilor în acest domeniu.

Galerie foto

 Pe data de 6 februarie 2018, Direcția Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru au organizat  seminare de instruire pentru deținătorii de plantații viticole, nucifere și solicitanții de subvenții din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

 Seminarul pentru deținătorii de plantații viticole s-a desfășurat în sala de ședințe a primăriei orașului Fălești, unde au participat 16 fermieri din localitățile raionului.

 La 31 ianuarie curent în cadrul cursurilor  de instruire a producătorilor agricoli, reprezentanții Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru  de comun cu Asociația Obștească „Cutezătorul” a organizat un seminar cu deținătorii de plantații pomicole și solicitanții de subvenții din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, care și-a desfășurat lucrările în sala de ședințe a Consiliului raional.