Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

3 1Direcția Agricultură și Alimentație de comun cu Asociația Obștească „Cutezătorul”, la data de 18 noiembrie curent au organizat atelierul de totalizare a activității școlii de câmp pe lotul demonstrativ cu testarea a 8 hibrizi de floarea soarelui, 18 de porumb si 4 de sorg și aplicarea tehnologiilor agriculturii conservative pe terenurile agricole gestionate de SRL„Agro Papuros” din satul Mărăndeni.

La seminar au participat  18 agricultori, participanți la atelierele anterioare de prezentare a hibrizilor.

Cei prezenți au fost informați cu rezultatele testării și eficacității economice a cultivării diferitor hibrizi  de porumb, floarea soarelui și sorg, care în condițiile acestui an au demonstrat o productivitate înaltă.  

În cadrul întrunirii au fost abordate probleme ce țin de utilizarea tehnologiilor agriculturii conservative, comparativ cu rezultatele obținute de pe câmpurile cu aplicarea tehnologiei convenționale.

Totodată, s-a accentuat despre importanța testării, ce este un procedeu care demonstrează comportarea diferitor soiuri și hibrizi în dependență de factorii de mediu în care ei se dezvoltă cu promovarea rezultatelor obținute .

La final a urmat o rundă de întrebări, răspunsuri și recomandări. 

Galerie foto