Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Marcată anual în ultima duminică a lunii noiembrie, ziua profesională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare a fost organizată și în raionulul nostru.

 La 25 octombrie curent, în incinta Palatului raional de Cultură ,,Mihai Volontir” a avut loc o activitate raională unde a fost sărbătorită cu mare entuziasm ziua agricultorului cu sfintele ei merinde pîine și sare.

 Pentru a pune preț pe tot ce face agricultorul, în această zi au venit conducătorii și lucrătorii gospodăriilor agricole, fermieri, veterani ai muncii din sectorul agrar, reprezentanții serviciilor desconcentrate, băncilor comerciale, instituțiilor publice.

 

 Oaspeții au fost întîmpinați de antreprenorii locali, care și-au expus produsele de panificație în cadrul unei expoziții, iar gospodinele din diferite primării ale raionului au gătit bucate tradiționale foarte gustoase.

 Festivitatea a început cu un mesaj de felicitare a Dnei Iraida BÎNZARI, președintele raionului, adresat lucrătorului din agricultură, mesaj însoțit de alese și sincere expresii, de profundă mulțumire și recunoștință pentru munca plină de responsabilitate, abnegație și dăruire de sine, pentru a avea asigurată pe masă pîinea, atît de prețioasă și necesară fiecăruia dintre noi.

 Ca oaspeți de onoare la evenimentul consacrat Zilei Agricultorului au fost prezenți Dl Ion PAREA, viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Dna Ecaterina Tabanscaia și Dl Gheorghe Paladi, eroi ai muncii.

 Despre rezultatele obținute în anul agricol 2016 publicul a fost informat de Dl Nicolae Bîrliba, șeful Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadstru și de Dl Alexandru Schițco, directorul SRL„Taras-Scop- Agro” .

 Cu diploma de onoare a Guvernului Republicii Moldova a fost menționat pentru rezultate bune și productivitate înaltă a culturilor agricole Societatea cu Răspundere Limitată ,,Taras-Scop-Agro” care este condusă de Schițco Alexandru. Cu diploma de onoare a Ministerului Agriculurii și Industriei Alimentare a Republicii Moldova au fost menționate întreprinderile agricole: CAP,, Itero-Agro” director Zinaida Procopciuc, SRL ,,Certex Agro Prim” director Constantin Ursachi, SRL,, Agro-Ferm Plus” conducător Ion Grecu, SRL,, Agro Papuros” conducător Goncearenco Mihail.

 La expoziția produselor de panificație au participat primăriile Bocani, Călinești, Călugăr, Chetriș, Ciolacu Nou, Egorovca, Glinjeni, Hiliuți, Horești, Ișcalău, Mărăndeni, Musteața, Natalievca, și agenții economici Î.I ,,Budnea Rodica”, Consum COOP Fălești și SRL ,,Elantrop Grup”.

 În cadrul evenementului au fost făcute totalurile anului agricol 2016 și conform condițiilor de stimulare morală și materială au fost premiați agenții economici și participanții la lucrările agricole, ce au obținut rezultate remarcabile în anul curent.

 În final activitatea consacrată Zilei profesionale a agricultorului a fost încheiată cu un concert deosebit, susținut de formația „BRIO SONORIS”.

Anexat - Dispozitia cu privire la decernarea învingătorilor la concursul raional Seceriş-2016
şi la recoltarea culturilor tîrzii

 Mai multe Fotografii: