Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Tradițional, la sfârșitul lunii noiembrie, un omagiu celor care muncesc zi de zi în sectorul agricol și pentru a celebra ziua profesională a ”Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare”, la data de 25 noiembrie curent, Consiliul Raional Fălești a organizat o manifestare festivă, venind cu cele mai sincere felicitări şi urări de bine pentru toţi agricultorii din raion, pentru acei care în condiţii dificile, prin munca lor zi de zi ne aduc pe masă pâinea cea de toate zilele.

  Cu un mesaj de felicitare pentru truditorii gliei a venit Domnul Sergiu Fîntîna, președintele raionului Fălești și vicepreședintele raionului Domnul Veaceslav Fusu, care au mulțumit tuturor pentru sârguința și munca grea, menționând la fel și problemele cu care se confruntă agricultorii în procesul de producere a culturilor agricole. În pofida disensiunilor climatice, a secetei, s-a muncit cu abnegație, s-a depus o muncă colosală, cu investiţii enorme, cu speranţele agricultorilor, care au fost parţial spulberate, datorită lipsei pieţelor de desfacere suficiente şi a prețurilor joase, care s-au format în rezultatul abundenţei de producţie agricolă similară în ţările vecine.

 • 2
 • 3
 • 4

  În cadrul festivității șeful Direcției Agricultură și Alimentație Domnul Valeriu Motelica succint a prezentat indicii obținuți în anul curent, dorindu-le agricultorilor să fie optimiști și încrezători în continuare, să dezvolte sectorul agricol, să încurajeze investițiile în producere și procesare pentru a fi competitivi pe piețele europene.

  Conform dispoziției președintelui raionului pentru înalt profesionalism,  perseverență și muncă asiduă în domeniul agroindustrial cu aplicarea tehnologiilor moderne de producere a culturilor agricole și cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare” cu diplome de onoare au fost decernați 37 de agricultori din diferite sectoare de producere al sectorului agrar.

  De asemenea pentru aportul adus societății noastre, munca plină de responsabilitate, abnegație și dăruire de sine, 10 veterani în muncă din sectorul agrar au fost apreciați cu  diplome de recunoștință și un premiu de 1000 lei.

  În final activitatea consacrată Zilei profesionale a agricultorului a fost încheiată cu un concert deosebit,  susținut de orchestra de muzică populară „Păunaș”, orchestrei de fanfară și vocaliști din cadrul Palatului Raional De Cultură ,,Mihai Volontir” Fălești.

Mai multe fotografii

  Recent, specialiștii din cadrul Direcției Agricultură și Alimentație în comun cu SRL „Gospodarul Rediu” (Dl Kiktenko Nikolae), au organizat un seminar informativ cu genericul ,,Îngrășămintele organice și microorganisme în agricultură", la care au participat  25 fermieri din raion.

 Cu un cuvânt de salut către participanți a venit Domnul Motelica Valeriu, șef al Direcției Agricultură și Alimentație, care a informat despre situația actuală în sectorul agrar și a accentuat importanța utilizării îngrășămintelor organice, aplicarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului și respectarea asolamentului de culturi pentru păstrarea fertilității solului, ridicarea cantității de humus si îmbunătățirea structurii solului.

 • si-agr-kik_1
 • si-agr-kik_2
 • si-agr-kik_3

   În context, experții  în domeniul  Dl  Bob Ion (SC ,,BioVitHum” SRL) și Dl Georg Gschwendner (Multikraft Produktions - und HandelsgesmbH, Austria), au relatat participanților despre utilizarea îngrășămintelor organice ,,Bioeffect” și ,,Biovit” în rezultatul căreia sporește activitatea biologică a solului, se intensifică procesele de humificare, se restabilește fertilitatea solului cu sporirea calității recoltei la cereale, sporește conținutului de zahăr, proteine și vitamine în fructe și legume.

  Menționăm , că ,,Biovit” reduce atacul patogenilor și cantitățile de produs de uz fitosanitar pentru tratarea semințelor, îmbunătățește reținerea apei și textura solului.

  Dl Georg Gschwendner, a prezentat o informație amplă privind rolul microorganismelor în agricultura care contribuie la restabilirea în timp a componenței biotei solului, se ameliorează structura solului, se produce o asimilare completă a substanțelor nutritive și microelementelor eliberate de humus, se întărește sistemul imunitar și se dezvoltă creșterea plantei.  

  Spre finele seminarului a urmat o rundă de întrebări și răspunsuri.

  Mai multe fotografii

  În săptămâna curentă, specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație au organizat pentru agenții economici din sectorul agrar un seminar teoretico-informativ cu genericul „Implementarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în agricultură cu aplicarea noilor tehnologii conservative de prelucrare a solului (No-Till, Mini-Till)”.

 • no-till_1
 • no-till_2
 • no-till_3

  Scopul seminarului a fost propagarea și implementarea măsurilor agrotehnice care contribuie la protecția și sporirea fertilității solului. Locul desfășurării a fost pe câmpurile gestionate de către gospodăria agricolă SRL „Gospodarul Rediu”, conducător domnul Kiktenko Nikolae care implementează pe larg aceste măsuri.

  În cadrul seminarului, agricultorilor le-a fost prezentat un sistem de agricultură care poate preveni pierderile de teren arabil, și în același timp regenera terenurile degradate, contribuie la creșterea eficienței utilizării apei și a elementelor nutritive, care permite obținerea unei recolte constante de-a lungul anilor, indiferent de condițiile climaterice.

  La final a urmat o rundă de discuții cu întrebări, răspunsuri și recomandări.

  Mai multe fotografii

  Recent specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație, au efectuat vizite de monitorizare a proceselor de recoltare a florii soarelui și a lucrărilor de pregătire a solului și semănatul culturilor de grupa I.

  În gospodăriile agricole SRL ,,Profarm Invest”, GȚ ,,Bortă Ion” și GȚ „Vilimid Agro” (pr. Hiliuți), GȚ„Rotaru Iurie”, SRL „Agro FermPlus”, SRL,,Borivas Agro” (pr. Glinjeni), se efectuau lucrări de recoltare a florii soarelui, semănatul culturilor de grupa I și erbicidarea rapiței contra buruienilor.

 • vl-agr_1
 • vl-agr_2
 • vl-agr_3

  Conducătorii gospodăriilor, în discuțiile cu reprezentanții direcției, au abordat chestiunile precum: dificultățile de  procurare a motorinei, prețurile înalte la procurarea pieselor de schimb pentru repararea tehnicii și utilajului agricol, achiziționarea materialului semincer și a produselor de uz fitosanitar precum și prețurile mici la realizarea producției agricole.

  Mai multe fotografii

  Săptămâna curentă, specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație au efectuat vizite de monitorizare  a proceselor de recoltare a florii soarelui, mersul lucrărilor de pregătire a solului pentru semănatul culturilor de grupa I și semănatul de toamnă a  culturilor tehnice.

  În gospodăriile agricole CAPC„Iteroagro” și GȚ „Usatîi Mihail”, primăria Ișcălău, GȚ„Gheorghe Strat”, s.Bocani, SRL „Mospuragro”, s.Catranîc, GȚ Bairamculov Leonid primăria Pînzăreni, SRL „Svitanoc”, SRL „Profitagro” și GȚ „Moscaliuc Igor”, primăria Logofteni, se desfășoară lucrări de recoltare a florii soarelui și pregătirea solului pentru semănatul culturilor de grupa I.

 • agro-09-09-2022_1
 • agro-09-09-2022_2
 • agro-09-09-2022_3

  Totodată specialiștii direcției au vizitat SRL „Anvar Com” primăria Pînzăreni,  unde, la momentul vizitei, se efectuau lucrări  de semănat al rapiței.

  În discuțiile colaboratorilor direcției cu conducătorii gospodăriilor s-au abordat întrebări precum realizarea producției agricole, achiziționarea materialului semincer și a produselor de uz fitosanitar.

  Mai multe fotografii