La 29 noiembrie curent în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat seminarul de informare pentru agenții economici privind oportunitățile de finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, unde a participat peste 30 de agenți economici din domeniul agriculturii. Cu un cuvînt de salut pentru participanți a venit  Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului și Doamna Galina CODIȚĂ, director Camera de Comerț și Industrie, filiala Bălți. Agenda seminarului a cuprins chestiuni privind facilitarea accesului la piață pentru fermierii mici și mijlocii din Regiunea de Nord și oportunitățile de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii din fondurile disponibile pentru accesare a surselor de finanțare în domeniul agriculturii. Informațiile au  fost prezentate de către Domnul Vitalie Rusu, director de proiect la Centrul de suport în afaceri ,,SMART HUB” și  Doamna Liliana BANUH, consultant la ,,Centru Inițiativelor Private”.

  Acest eveniment este realizat de A.O ,,Pro Cooperare Regională” cu susținerea financiară a  Uniunii Europene și cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est-Europene, în cadrul Proiectului ,,Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”.

Galerie foto