În perioada 07-13 noiembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional se desfășoară cursuri de instruire pentru autorităţile/instituţiile bugetare din raionul Fălești privind utilizarea noului sistem informaţional automatizat ,,Registrul de stat al achiziţiilor publice MTender”.

Prima grupă formată din reprezentanți ai administrației publice locale din raionul Fălești a fost instruită cu noile modificări şi completări a Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, prin prezentarea Sistemului Mtender:

 - regulamentul privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
 - regulamentul privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender);
 - regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender);
 - documentația standart nouă elaborată;
 - forma documentului unic de achiziţii european (DUAE);
 - procedurile de achiziţie publică care trebuie să fie pe deplin acoperite de către Sistem.

În partea a doua a cursului participanții au fost instruiți, practic cum să creeze un contract de valoare mică și să îl transmită spre înregistrare la Trezoreria de Stat.

Un alt obiectiv important al cursurilor de instruire este că participanții, practic au creat în regim de testare o procedură de achiziție publică conform cerințelor noilor modificări a Legii nr. 131 din 03.07.2015, de la elaborarea planului de achiziție, crearea sursei de finanțare și publicarea anunțului de participare la procedura de achiziție.

Cursurile de instruire sunt organizate de către Secția Economie a Consiliului raional Fălești în colaborare cu reprezentantul Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe.

Galerie foto