La 29 noiembrie curent în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat seminarul de informare pentru agenții economici privind oportunitățile de finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, unde a participat peste 30 de agenți economici din domeniul agriculturii. Cu un cuvînt de salut pentru participanți a venit  Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului și Doamna Galina CODIȚĂ, director Camera de Comerț și Industrie, filiala Bălți. Agenda seminarului a cuprins chestiuni privind facilitarea accesului la piață pentru fermierii mici și mijlocii din Regiunea de Nord și oportunitățile de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii din fondurile disponibile pentru accesare a surselor de finanțare în domeniul agriculturii. Informațiile au  fost prezentate de către Domnul Vitalie Rusu, director de proiect la Centrul de suport în afaceri ,,SMART HUB” și  Doamna Liliana BANUH, consultant la ,,Centru Inițiativelor Private”.

  Acest eveniment este realizat de A.O ,,Pro Cooperare Regională” cu susținerea financiară a  Uniunii Europene și cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est-Europene, în cadrul Proiectului ,,Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”.

Galerie foto

În perioada 07-13 noiembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional se desfășoară cursuri de instruire pentru autorităţile/instituţiile bugetare din raionul Fălești privind utilizarea noului sistem informaţional automatizat ,,Registrul de stat al achiziţiilor publice MTender”.

Prima grupă formată din reprezentanți ai administrației publice locale din raionul Fălești a fost instruită cu noile modificări şi completări a Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, prin prezentarea Sistemului Mtender:

 Recent în sala de conferințe a bibliotecii publice „Mihai Eminescu” din or. Fălești a fost organizat un curs de instruire privind implementarea instrumentelor electronice de achiziții publice.

 Sesiunea de instruire a fost organizată și desfășurată de către Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe în colaborare cu Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești.

 La eveniment au participat contabili ai instituțiilor publice locale din raionul Fălești. Participanții au fost familiarizați cu sistemele informaționale de achiziții publice electronice Mtender, respectiv cu platformele:  e-licitatie.md, achizitii.md și  yptender.md.

 Pe parcursul sesiunii de instruire participanții la instruire au luat cunoștință despre modul de organizare a licitațiilor publice de valoare mică în mod online,  Reprezentanții de la platforma achiziții.md a prezentat în regim de testare modul funcționalităților de introducere, generare și semnare a contractelor de achiziții publice în mod online.

Galerie foto

Secția Economie a Consiliului raional Fălești în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova vă invită să participați la cea de a III-a ediție a expoziției “REPUBLICA MOLDOVA PREZINTĂ” în România, care se va desfășura în perioada 15 - 17 iunie 2018, în Piaţa Sfatului din oraşul Braşov.

La eveniment sunt invitați să participe agenți economici din toate domeniile de activitate. Aceștia vor avea posibilitatea să participe și la programul dedicat mediului de afaceri şi investiţiilor în cadrul căruia companiile moldoveneşti vor avea stabilite întâlniri B2B cu antreprenori din România.

Aranjamentele logistice de transport a pasagerilor și a mărfurilor vor fi organizate de către CCI a RM.

 În contextul celor menționate mai sus, doritorii de a participa sunt rugați să transmită cererea de participare până la data de 30 aprilie 2018.

Cererea pentru participare descărcaţi aici

 La 09 februarie curent, în incinta Centrului de Resurse pentru Tineri ,,Lora Găină” s-a  desfășurat seminarul de instruire cu conducătorii instituțiilor bugetare din raion, primari și managerii instituțiilor de învățămînt. Agenda seminarului a cuprins tematici privind ”Eficientizarea achizițiilor publice prin utilizarea platformei electronice MTender”, sistem electronic promovat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și organizat în cadrul implementării Strategiei de Dezvoltare a Sistemului de Achiziții Publice pentru anii 2016-2020.