Prin prezenta, Primăria municipiului Bălţi în colaborare cu Consiliul raional Făleşti invită agenţii economici din raionul Făleşti să participe la sesiunea de comerţ şi achiziţii cu marile lanţuri de distribuţie din Regiunea Nijegorodsk, Federaţia Rusă, care va avea loc la sfârşitul lunii octombrie în oraşul Nijnii Novgorod din Federaţia Rusă. Organizarea sesiunii are loc în contextul deschiderii Casei de Comerţ Bălţi în oraşul Nijnii Novgorod, care are rolul de a susţine producătorii locali în accederea pe piaţa de consum din Regiunea Nijegorodsk, în special, şi din Federaţia Rusă, în general.

  Rugăm, ca agenţii economici interesaţi, să completeze tabelul din anexă şi să-l expedieze la adresa electronică Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pînă la data de 17 octombrie 2017.

  Pentru informaţii suplimentare privind organizarea sesiunii rugăm agenţii economici să contacteze persoana responsabilă: Dan Morarii, inspector de specialitate al Serviciului relaţii externe şi atragerea investiţiilor, tel. +373 231 54619 sau Vitalie Buruianov, Director General al Casei de Comerţ Bălţi în or. Sankt-Petersburg. Federaţia Rusă, tel. + 7 910 221 03 47.

 Comunitatea de afaceri din Republica Moldova, investitori locali și străini, împreună cu autoritățile statului și partenerii de dezvoltare se reunesc în cadrul unui amplu eveniment economic – Moldova Business Week 2017, care va avea loc în perioada 3-6 octombrie a.c. Săptămâna de afaceri este organizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului (MIEPO), sub egida Primului Ministru al Republicii Moldova.

Direcția Generală Finanțe și Economie

AVIZ

Cu privire la petrecerea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal responsabil în problemele privatizării, post privatizării și sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.

   Participanți la concursul pentru ocuparea  funcției publice vacante sus menționate au fost admiși următorii candidați:

  1. Balan Eugeniu

   Informația despre desfășurarea probei scrise va fi postată suplimentar.

Direcția Generală Finanțe și Economie al Consiliul raional Făleşti anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal pe achiziții publice.

Scopul general al funcției:

Reglementarea,supravegherea,coordonarea și eficientizarea achizițiilor publice a operatorilor economici și autorităților contractuante din Consiliul raional Fălești prin implementarea politicii și procedurilor moderne de lucru în domeniu.

Sarcinile de bază:

1. Responsabilitatea de eficienţa soluţionării problemelor din domeniul achizițiilor publice;
2. Asigurarea corectitudinii desfășurării achizițiilor publice a autorităților contractante;
3. Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție a mărfurilor,lucrărilor și serviciilor în cadrul Consiliului raional;
4. Acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniul achizițiilor contractante și operatorilor economici;
5. Elaborarea propunerilor privind perfecționarea formelor și metodelor de stimulare a activității agenților economici din teritoriu administrat;
6. Perfectarea și furnizarea informației ce ține de domeniul achizițiilor publice în mijloacele de informare în masă;
7. Planificarea și organizarea desfășurării ședințelor comisiilor privind achizițiile publice.

Direcția Generală Finanțe și Economie al Consiliul raional Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal responsabil în problemele privatizării, postprivatizării și sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.

Scopul general al funcției:

Organizarea eficieintă și asigurarea legalității privatizării patrimoniului public.
Eficientizarea soluționării problemelor din sectorului IMM prin implementarea politicilor și procedurilor moderne de lucru în sectorul IMM.

Sarcinile de bază:

1. Responsabilitatea de eficienţa soluţionării problemelor din domeniul ÎMM;
2. Elaborarea programelor de dezvoltare a sectorului ÎMM şi organizarea activităţii de realizare a lor;
3. Acordarea asistenţei metodice şi consultative agenţilor economici în promovarea dezvoltării antreprenorialului şi micului business în raion;
4. Elaborarea propunerilor privind perfecţionarea formelor şi metodelor de stimulare a activităţii agenţilor economici din teritoriu administrat;
5. Perfectarea şi furnizarea informaţiei privind sectorul ÎMM pentru mijloacele de informare în masă;
6. Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor comisiilor privind privatizarea spaţiului locativ, patrimoniului neutilizat în procesul tehnologic;
7. Recepţionarea cererilor şi documentelor necesare pentru privatizarea proprietăţii publice, asigurarea aducerii la cunoştinţa solicitanţilor a deciziilor aprobate de Comisiile de privatizare;
8. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat în cadrul comisiilor privind privatizarea spaţiului locativ, asigurarea legalităţii documentelor emise de comisia de privatizare a fondului locativ, autentificarea actelor şi documentelor prezentate şi eliberate de comisia de privatizare;
9. Participarea în calitate de membru al comisiei de comercializare a patrimoniului public şi acordarea ajutorului metodologic şi consultativ specialiştilor primăriilor raionului.