Consiliul raional Făleşti şi partenerii săi Vă invită să participaţi la Concursul raional „Cel mai bun antreprenor al anului”.

  Concursul reprezintă evenimentul de referinţă pentru aprecierea succeselor antreprenorilor locali, înregistrate pe parcursul unui an.

  Participanţii la concurs vor fi evaluaţi în baza indicatorilor prezentaţi pe formulare-tip, în cadrul a 10 nominalizări: antreprenorii anului în sferele de producere, agricultură, construcţii, alimentaţia publică, comerţ,  cei mai buni antreprenori din rândul tinerilor şi femeilor, pentru cel mai mare aport la bugetul local, pentru cele mai multe locuri de muncă nou create și cel mai bun meşter popular.

  Termenul-limită de aplicare: 17 mai 2019.

  Gala Festivă „Cel mai bun antreprenor al anului” în cadrul căreia vor fi premiaţi învingătorii va avea loc în prima jumătate a luni iunie, anul curent.

  În cadrul evenimentului, de către instituţiile responsabile de implementarea programelor de finanţare, vor fi prezentate posibilităţile de finanţare a agenţilor economici.

  La acest eveniment sunt invitaţi atât participanţii la concurs, cât şi alţi agenţi economici şi persoane fizice interesate. 

  Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să  contactaţi angajaţii Secţiei Economie, la numerele de telefon: 0259 22915, 0259 23941.

  Accesați mai jos: 

  Cerere de participare 
  Indicii financiar-economici pentru conferirea titlului ,,Cel mai bun antreprenor în sfera de producere” 
  Declarație pe propria răspundere

  La 29 noiembrie curent în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat seminarul de informare pentru agenții economici privind oportunitățile de finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, unde a participat peste 30 de agenți economici din domeniul agriculturii. Cu un cuvînt de salut pentru participanți a venit  Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului și Doamna Galina CODIȚĂ, director Camera de Comerț și Industrie, filiala Bălți. Agenda seminarului a cuprins chestiuni privind facilitarea accesului la piață pentru fermierii mici și mijlocii din Regiunea de Nord și oportunitățile de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii din fondurile disponibile pentru accesare a surselor de finanțare în domeniul agriculturii. Informațiile au  fost prezentate de către Domnul Vitalie Rusu, director de proiect la Centrul de suport în afaceri ,,SMART HUB” și  Doamna Liliana BANUH, consultant la ,,Centru Inițiativelor Private”.

  Acest eveniment este realizat de A.O ,,Pro Cooperare Regională” cu susținerea financiară a  Uniunii Europene și cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est-Europene, în cadrul Proiectului ,,Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”.

Galerie foto

În perioada 07-13 noiembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional se desfășoară cursuri de instruire pentru autorităţile/instituţiile bugetare din raionul Fălești privind utilizarea noului sistem informaţional automatizat ,,Registrul de stat al achiziţiilor publice MTender”.

Prima grupă formată din reprezentanți ai administrației publice locale din raionul Fălești a fost instruită cu noile modificări şi completări a Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, prin prezentarea Sistemului Mtender:

 Recent în sala de conferințe a bibliotecii publice „Mihai Eminescu” din or. Fălești a fost organizat un curs de instruire privind implementarea instrumentelor electronice de achiziții publice.

 Sesiunea de instruire a fost organizată și desfășurată de către Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe în colaborare cu Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești.

 La eveniment au participat contabili ai instituțiilor publice locale din raionul Fălești. Participanții au fost familiarizați cu sistemele informaționale de achiziții publice electronice Mtender, respectiv cu platformele:  e-licitatie.md, achizitii.md și  yptender.md.

 Pe parcursul sesiunii de instruire participanții la instruire au luat cunoștință despre modul de organizare a licitațiilor publice de valoare mică în mod online,  Reprezentanții de la platforma achiziții.md a prezentat în regim de testare modul funcționalităților de introducere, generare și semnare a contractelor de achiziții publice în mod online.

Galerie foto

Secția Economie a Consiliului raional Fălești în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova vă invită să participați la cea de a III-a ediție a expoziției “REPUBLICA MOLDOVA PREZINTĂ” în România, care se va desfășura în perioada 15 - 17 iunie 2018, în Piaţa Sfatului din oraşul Braşov.

La eveniment sunt invitați să participe agenți economici din toate domeniile de activitate. Aceștia vor avea posibilitatea să participe și la programul dedicat mediului de afaceri şi investiţiilor în cadrul căruia companiile moldoveneşti vor avea stabilite întâlniri B2B cu antreprenori din România.

Aranjamentele logistice de transport a pasagerilor și a mărfurilor vor fi organizate de către CCI a RM.

 În contextul celor menționate mai sus, doritorii de a participa sunt rugați să transmită cererea de participare până la data de 30 aprilie 2018.

Cererea pentru participare descărcaţi aici