25MARTIEServiciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii persoane fizice au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferent anului 2015 pînă la 25 martie a anului curent. Pentru informaţii mai detaliate accesaţi aici. 

25MARTIEГосударственная налоговая служба напоминает, что согласно Налоговому кодексу, налогоплательщики, физические лица обязаны представить Декларацию физического лица о подоходном налоге за 2015 год до 25-го марта текущего годаДля получения более подробной информации нажмите здесь.