Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Anunţ

Agenţia Proprietăţii Publice informează despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, în particular privind desfăşurarea:

-   În perioada 8-11 aprilie anul curent,

licitaţiilor „cu strigare” de vînzare a acţiunilor proprietate publică de stat la Bursa de Valori, inclusiv din S.A. „Uzina de maşini de salubritate din Făleşti” (94,124%), or. Făleşti, str. M. Eminescu, 61;

-   În perioada 28 februarie - 04 aprilie 2014,

concursul investiţional pentru privatizarea bunurilor imobile, inclusiv:

Cinematograful „Prut”, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 61, preţul iniţial de vînzare  - 1 250 000 lei, volumul minim al investiţiilor 1 500 000 lei cu termen de realizare de 3 ani.

Comunicatele informative au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 49-52 din 28 februarie 2014.

 

Telefoane de contact:

Agenţia Proprietăţii Publice, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 1,

tel. 022-23-80-89,   022-22-31-56

Comisia naţională a Pieţei Financiare, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 77,

tel. 022-859-460;   022-859-462;   022-859-463

Bursa de Valori, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73,

tel. 022-27-76-36

 

La 18 martie curent, conform programului de audienţe al membrilor Guvernului în teritoriu, cu o vizită de lucru în raionul Făleşti s-a aflat ministrul interimar al Apărării , Dl Igor Panfile.

În cadrul întrevederii cu preşedintele raionului Dl Valeriu Muduc, cu primarii și serviciile desconcentrate s-au discutat  problemele actuale din domeniu, îndeosebi recrutarea tinerilor în rîndurile Armatei Naţionale. 

 

 

 

 

La data de  14 martie în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești a fost organizat un seminar de instruire a primarilor și secretarilor consiliilor locale. Pe agenda seminarului au fost incluse următoarele chestiuni cu privire:

-la desfășurarea procedurii de evaluare a performanței colective în autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi și stabilirea calificativelor de evaluare,

-la distribuirea sporului pentru performanța colectivă,

-la totalurile încorporării în serviciul militar în termen în toamna anului 2012 și sarcinile pentru încorporarea din primăvara anului 2013,

-la organizarea și desfășurarea lucrărilor publice în raion,

-la pregătirea protecției civile în anul 2013.

În cadrul seminarului șeful secției Administrativ Militare, Dl Aurel Hușanu, a înmînat diploma de onoare primarilor care au îndeplinit sarcinile de încorporare în serviciul militar în termen.

 

La 2 martie cu toţii am consemnat un trist şi sumbru dar de neuitat eveniment din istoria ţării noastre - declanşarea conflictului armat de pe Nistru.

Întru comemorarea celor petrecute şi elogierea celor peste 600 combatanţi din raion, care punîndu-şi viaţa în pericol, prin înalt devotament şi eroism au adus contribuţie la apărarea patriei, a avut loc un miting la monumentul eroilor cazuţi din Transnistria. Printre cei prezenţi se enumără colaboratorii poliţiei, administraţiei publice locale, veteranii şi participanţii la război. De către conducerea raionului au fost înmînate diplome de onoare pentru bărbăţie şi devotament bravilor ostaşi care cu preţul vieţii sale au luptat pentru liniştea şi pacea noastră, apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. 

 


       La 11 februarie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional s-a desfăşurat un seminar de instruire a persoanelor responsabile de actualizarea listelor electorale din primăriile raionului.

Secretarii consiliilor locale au fost instruiţi de reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale (CEC), care au prezentat o analiză a listelor electorale pe raion, identificînd localităţile cu un număr mare de erori.

S-a subliniat rolul APL în actualizarea listelor electorale, s-au stabilit procedurile de actualizare, s-a discutat problema securităţii datelor cu caracter personal, de asemenea prezenţa a fost familiarizată cu formele şi metodele de eliminare a erorilor din listele electorale, cu modalitatea de transmitere la CEC a listelor electorale de bază.

Reprezentanţii CEC împreună cu persoanele responsabile de listele electorale au semnat contractele privind recepţionarea de către ultimii a CD – urilor cu date confidenţiale de la ÎS „Registru”.

Listele electorale din primăriile raionului urmează a fi actualizate în termen de pînă la 25 februarie curent, după care informaţia privind modificările operate în liste se expediază către Consiliul raional pentru a fi generalizată cu transmiterea către CEC.