Anunţ
Agenţia Proprietăţii Publice informează despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, în particular privind desfăşurarea:

 În perioada 27 octombrie – 1 decembrie anul 2017,
 a concursului investiţional pentru privatizarea a Cinematografului „Prut”, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 61, preţul iniţial de vânzare  - 545 800 lei, volumul minim al investiţiilor 1 000 000  lei cu termen de realizare de 3 ani.
 Documentele pentru participare la concurs se primesc până la 1 decembrie 2017, ora 15-00, pe adresa: mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, Casa Guvernului;

 În perioada 27 noiembrie – 1 decembrie anul 2017,
 pe piaţa reglementată (Bursa de Valori) a licitaţiilor „cu strigare” de vânzare a valorilor mobiliare proprietate publică de stat  din S.A. „Uzina de maşini de salubritate din Făleşti” (94,124%), or. Făleşti, str. M. Eminescu, 61;

 Comunicatele informative au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 371-382 din 27 octombrie 2017.

Relaţii la telefoanele:
Agenţia Proprietăţii Publice, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, tel. 022-23-80-89, 022-23-45-89
Comisia naţională a Pieţei Financiare, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 77, tel. 022-859-460;   
Bursa de Valori, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73, tel. 022-277-636