Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Anunţ
Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei și Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social în primăria Pruteni.

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul Raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei și Copilului , biroul nr. 108, telefon de contact:0259/ 2-49-52

Dosarul va conţine:
- cerere de participare;
- diploma de studii;
- copia buletinului de identitate însoțită de fişa personal;
- CV (curriculum vitae);
- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, pedagogie, drept.

Bibliografia concursului:
- Codul familiei;
- Codul civil;
- Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale;
- Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială;
- Legea nr.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Data limită de depunere a documentelor –7 decembrie 2015

Stimaţi concetăţeni!

    Proclamarea la 27 august 1991 a Independenței Republicii  Moldova  marchează prin sine  realizarea  multrîvnitei speranțe  a poporului nostru  de a fi stăpîn pe soarta  sa, de ași hotărî destinul potrivit propriilor principii și oportunități, conform tradițiilor și obiceiurilor acestui scump și drag meleag, lăsate prin moștenire  de înaintașii lui.

     În virtutea celebrării acestui glorios eveniment  se profilează și mai pronunțat codul nostru  genetic, civismul, demnitatea și patriotismul – sentimente înălțătoare de mîndrie  și căldură sufletească. Căci, fără careva îndoieli, conștientizăm astăzi, că șansa istorică, oferită prin  readucerea  Moldovei pe harta politică  a lumii, de a ne încerca pe noi înșine dacă suntem capabili să edificăm o Țară suverană  și o societate liberă, n-a fost ratată, dar  folosită cu perseverență , încredere și izbîndă.

     Grație acțiunilor coerente  ale autorităților publice, mobilizării constructive  a potențialului uman  s-a produs crearea unui  model propriu de dezvoltare economică și socială orientat  spre prosperare și creșterea bunăstării cetățenilor, consolidarea  încrederii lor în propria țară, obțiunea ei democratică.