Anunţuri contracte plan de achizitii mcontract

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei: lucrări de reparaţie a fasadei garajurilor din curtea Consiliului raional Făleşti
Cod CPV: 45453000-7
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 18 septembrie 2014 orele – 9.00
Data/ora desfăşurării concursului: 18 septembrie 2014 orele – 9.00

Autoritatea contractantă:Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante:
str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact:
Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei:
lucrări de reparaţie a fasadei garajurilor din curtea Consiliului raional Făleşti
Cod CPV: 45453000-7
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ):10 septembrie 2014 orele – 9.00
Data/ora desfăşurării concursului
: 10 septembrie 2014 orele – 9.00

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei: benzină A 95, 8000 litri
Cod CPV: 09132000-3
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 25 iunie 2014 orele – 11.00

Data/ora desfăşurării concursului: 25 iunie 2014 orele – 11.00

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei: benzină A 95, 8000 litri
Cod CPV: 09132000-3
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 16 iunie 2014 orele – 11.00

Data/ora desfăşurării concursului: 16 iunie 2014 orele – 11.00

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei: servicii de protecţie împotriva substanţelor toxice – servicii de depozitare a chimicalelor cu termen expirat 

Cod CPV: 90721500-2
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 
10 martie 2014 orele – 11.00

Data/ora desfăşurării concursului: 10 martie 2014 orele – 11.00

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice,  tel. 025922915
Obiectul achiziţiei: 
servicii de proiectare la obiectul “Alimentarea cu apă a or. Făleşti din rîul Prut”
Cod CPV:71322200-3
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 5 martie 2014 orele – 11.00
Data/ora desfăşurării concursului: 5 martie 2014 orele – 11.00

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante:str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact:Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei:servicii de proiectare la obiectul “Alimentarea cu apă a or. Făleşti din rîul Prut”
Cod CPV: 71322200-3
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 
19 februarie 2014 orele – 11.00
Data/ora desfăşurării concursului: 19februarie 2014 orele – 11.00