Anunţuri contracte plan de achizitii mcontract

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti

Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti

Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915

Obiectul achiziţiei: echipament de salvare şi de urgenţă – inventar de descarcerare

Cod CPV: 35112000-2

Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 30 ianuarie 2015 orele – 11.00

Data/ora desfăşurării concursului: 30 ianuarie 2015 orele – 11.00

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti

Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti

Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915

Obiectul achiziţiei: echipament de salvare şi de urgenţă – inventar de descarcerare

Cod CPV: 35112000-2

Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 16 ianuarie 2015 orele – 11.00

Data/ora desfăşurării concursului: 16 ianuarie 2015 orele – 11.00

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact:  Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei: benzină Ai 95
Cod CPV: 09132000-3
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 12 ianuarie 2015 orele – 11.00
Data/ora desfăşurării concursului: 12 ianuarie 2015 orele – 11.00

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei: echipament de salvare şi de urgenţă – inventar de descarcerare
Cod CPV: 35112000-2
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 29 decembrie 2014 orele – 13.00
Data/ora desfăşurării concursului: 29 decembrie 2014 orele – 13.00

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei: lucrări de întreţinere a drumurilor publice locale din raionul Făleşti pentru anul 2015
Cod CPV: 45233141-9
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 29 decembrie 2014 orele – 11.00
Data/ora desfăşurării concursului: 29 decembrie 2014 orele – 11.00