Anunţuri contracte plan de achizitii mcontract

Date suplimentare privind procedura de achiziţie:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17515212

Invitaţie de participare la concursul pentru „Servicii de editare si livrare-servicii de mediatizare”  prin procedura cererii ofertelor de preţ.

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Cuschevici Anatoli, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei: Servicii de editare si livrare-servicii de mediatizare
Cod CPV: 79823000-9
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 02 martie, 2015, orele – 11:00
Data/ora desfăşurării concursului: 02 martie 2015, orele 11:00