Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   

La 19-20 iulie, în localitatea Boiani, raionul Novoselitsea, regiunea Cernăuţi a fost organizatăo conferință internatională privind gospodărirea apelor și prevenirea inundațiilor. Ea a avut loc în cadrul proiectului „Creşterea activităţii de siguranţă a vieţii în valea rîului Prut”, finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Operational Comun RO-UA-RM 2007-2013, la ea a participat și o delegație a raionului Fălești în frunte cu preşedintele raionului Făleşti dl. Valeriu Muduc. Din componenta ei au mai făcut parte și membri ai echipelor partenerilor 4 Consiliului raional şi 6 Asociatia Obsteasca CUTEZĂTORUL.

Tema conferinţei ştiinţifice internaţionale a fost „Cea mai bună experienţă locală şi internaţională în domeniul gospodăririi apelor şi prevenirea inundaţiilor”. La eveniment au participat peste 40 de reprezentanţi ai partenerilor proiectului din Ucraina, Republica Moldova i Romania, precum şi experţi internaţionali din Germania, Olanda, Franţa.

Scopul conferinţei a fost evidenţierea celor mai bune practici internaţionale, în domeniul gospodăriapelor şi prevenirea inundaţiilor. Cu prezentări concrete privind gestionarea apelor şi prevenirea situatiilorde urgenta, inclusiv a inundatiilor, au venit experţii de la Departamentul Resurselor de Apă a rîului Tisa din regiunea Transcarpatia, Ucraina, Departamentul Resurselor de Apă din regiunea Odesa, Inspectoratul  situaţiilor de urgenţă din judeţul Botoşani, România, Departamentul  Regional de Mediu, Planificare și Locuințe al or. Orleans, Franţa, Departamentul Regional al Resurselor de Apă din or. Reinlanda, Olanda, Companiea furnizării de servicii în sfera drenajului şi  prevenirea inundaţiilor din or. Colinia, Germania.

Consiliul raional Faleşti în cadrul acestui proiect are calitatea de partener principal din Republica Moldova şi beneficiază de un buget în valoare de peste 220 de mii de euro. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni si are ca obiectiv general îmbunătăţirea mediului ecologic în zona de graniţă, prin crearea a 7 centre de informare și prevenire a situațiilor de urgență, creşterea gradului de siguranţă a populaţiei în valea rîului Prut.