Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimați reprezentanți ai sistemului financiar !

  La 15 august în Republica Moldova, tradiţional, se sărbătoreşte Ziua lucrătorului din domeniul financiar, care a fost aprobată prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 216 din 12 iulie 1995. 

  Astăzi, 15 august, este marcată cea de-a 27-a aniversare a sărbătorii profesionale – Ziua financiarului. Cu prilejul frumosului eveniment, am plăcerea să adresez tuturor angajaților domeniului financiar cele mai sincere felicitări și urări de bine din partea  Consiliului raional.

  Cu certitudine, munca în acest domeniu presupune responsabilitate şi competenţă, corectitudine şi exactitate, întrucât bugetul statului, calculul corect şi cuprinzător al acestuia determină pulsul vieţii şi permite identificarea priorităţilor în funcţionarea stabilă a sistemului financiar republican. Profesionalismul și abnegația de care dați dovadă zi de zi, eforturile pe care le depuneți în muncă enormă și dăruirea cu care vă îndepliniți responsabilitățile trezesc un respect profund pentru fiecare dintre Dumneavoastră.

  Vă dorim ca în continuare să aveți același spirit de inițiativă, aceeași capacitate de a soluționa dificultățile și a trece peste bariere și, nu în ultimul rând aceeași satisfacție pentru munca pe care o faceți.

  Fie ca în această zi de august să aveţi parte doar de cele ce vă doriţi, iar aprecierile să nu mai contenească în a vă fi călăuză pe tot parcursul activităţii profesionale. Sănătatea, prosperarea, liniştea sufletească şi succesul să Vă însoţească mereu pentru a Vă da noi impulsuri spre o muncă calitativă şi eficientă.

                               

La mulți ani prosperi!
Cu profund respect,
Sergiu Fîntîna, Președintele raionului Fălești

 

Stimați lucrători din domeniul construcții

const 2022Tradiţional în a doua duminică din luna august se celebrează ziua profesională a lucrătorului din domeniul construcțiilor.

Constructorii împreună cu arhitecţii, proiectanţii, designerii, lucrătorii din industria materialelor de construcţii sunteți oamenii care lucrați în căldură şi frig, ploaie şi vânt. Totodată sunteți și cei care cel mai des sunteți criticați pentru munca efectuată. În același timp, dumneavoastră reușiți să aduceți bucurii celor cărora le construiți case de locuit, apartamente, clădiri pentru activitatea de producţie şi acordarea de diverse servicii sau alte edificii importante. Constructorii poartă o responsabilitate enormă pentru realizarea obiectelor și aproape întotdeauna sunteți la înălțimea așteptărilor celor care au comandat construcția.

Grație muncii dumneavoastră asidue, realizate cu multă dedicație și profesionalism, astăzi în localitățile noastre se construiesc tot mai multe obiecte de infrastructură performante menite să servească necesităților locuitorilor, schimbând aspectul arhitectural al satelor și orașelor republicii.

Sărbătoarea profesională a lucrătorilor din construcții oferă posibilitatea de a reflecta asupra importanței sectorului construcțiilor și contribuția acestuia la asigurarea bunăstării cetățenilor și prosperarea țării.

Cu o deosebită  satisfacție, Vă adresez mesaj de felicitare, însoțit de sincere urări de sănătate, inspirație și forță pentru proiecte noi și interesante, valoroase și durabile. Vă dorim să aveți realizări profesionale în viitor, recunoştinţă de la cei cărora le îmbunătăţiți condiţiile de viaţă.

Cu deosebit respect, 

Sergiu Fîntîna

Președintele raionului Fălești

            Stimați lucrători din domeniul cadastrului, geodeziei și relațiilor funciare!

  Anual, în ultima duminică a lunii iulie, consacrăm Ziua profesională a lucrătorilor din domeniul cadastrului, geodeziei și relațiilor funciare.

  Cu acest prilej, în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia dumneavoastră la dezvoltarea economiei  raionale și naţionale, Vă transmitem cordiale şi sincere urări de bine.

  Am deosebita plăcere să Vă felicit din numele  Consiliului raional cu ocazia sărbătorii profesionale, instituită prin Hotărârea Guvernului Nr. 210 din 08.04.1996, fapt pentru care adresez tuturor celor care activează în acest domeniu cu profesionalism și perseverența colaboratorilor din domeniu care  înregistrează bune rezultate în  domeniu.

  Munca dumneavoastră este deosebit de importantă, iar succesele obținute vorbesc despre corectitudinea și obiectivitate cu care vă îndepliniți atribuțiile de serviciu.

  Vă doresc multă sănătate și împlinire, iar străduința pe care o depuneți zi de zi la locul de muncă să vă aducă satisfacție și să vă motiveze pentru noi realizări.

  Să aveţi parte de o muncă decentă, să vă bucuraţi de rodul acesteia şi, împreună, să atingeţi noi culmi ale succesului.

Cu înaltă considerație,
Veaceslav Tambur, Vicepreședintele raionului Fălești

 

  La 29 iulie cetăţenii Republicii Moldova îşi serbează Constituţia, documentul cu cea mai mare autoritate de reglementare în viaţa publică, politică şi socială a ţării noastre.

crm

  În acest an, consemnăm 28 de ani de la adoptarea Constituției care a pornit de la principiile exprimate în Declarația de Independență a țării.

  Odată cu adoptarea Constituției au fost puse bazele instaurării democrației și a statului de drept în Republica Moldova. Principiile și valorile consfințite în Legea Supremă exprimă aspirațiile poporului nostru, râvnirile care garantează armonia socială a cetățenilor și promovează drepturile și libertățile fiecărui cetățean în parte.

  Legea noastră fundamentală s-a dovedit a fi un corp de principii şi norme, ce a deschis calea pentru afirmarea valorilor fundamentale ale statului de drept şi ale economiei de piaţă, o garanţie a drepturilor fundamentale ale omului, dar şi a funcţionării instituţiilor de bază ale statului, oferind cadrul necesar instituirii unui sistem de guvernare bazat pe drepturile inalienabile ale umanităţii: viaţă, libertate şi căutarea fericirii

  Ziua Constituţiei este o ocazie de a sărbători democraţia noastră nu numai ca sistem politic, ci şi ca mod de viaţă. Valorile fundamentale, înscrise în Constituţie, ne obligă să lucrăm în mod constant pentru consolidarea şi dezvoltarea acestora, or, libertatea şi drepturile omului nu sunt privilegii de care să ne bucurăm, ci o recompensă pentru acei care le vor onora şi apăra.

  Urez tuturor cetăţenilor  pace şi prosperitate, şi îi îndemn ca, în tot ceea ce fac, să dea substanţă noţiunilor de Stat de Drept şi Supremaţie a Legii, să contribuie la edificarea unei societăţi guvernate de dreptate şi adevăr şi să cinstească, aşa cum se cuvine, Constituţia Republicii Moldova!

Cu respect
Veaceslav Tambur
vicepreședintele raionului Fălești

zfp 23 06 2022 2Stimați funcționari publici!

     Astăzi, 23 iunie  consacrăm Ziua profesională a Funcționarului Public,  sărbătoare  instituită în anul 2012, prin Hotărârea  Guvernului Republicii Moldova.

    …. Anul 2022, consacrăm împreună a 10 aniversare, ani prin care Dumneavoastră, ați reprezentat statul, asigurând continuitatea și funcționalitatea instituțiilor statului, care prin profesionalismul, competență și efortul Dumneavoastră  ați contribuit la asigurarea  serviciilor publice de calitate în interesul cetățenilor.

Pentru  prima dată, funcţionarii publici sunt celebraţi la nivel mondial începând cu anul 2003, atunci când Organizația Națiunilor Unite a declarat 23 iunie -  Ziua Internaţională a Serviciului Public.

  Cu aceste gânduri, stimați colegi, Vă doresc să păstrați perseverența și integritatea și să vă bucurați de succese profesionale.

  Exprim ferma convingere, că înaltele calităţi profesionale, care Vă caracterizează,   vor domina în permanenţă activitate  care se vor încadra în  serviciul public.

zfp 23 06 2022 1  Fie ca această zi de sărbătoare să vă furnizeze  multă energie  şi idei novatoare pe care să le valorificaţi cu succes în munca cotidiană a domeniului administrație publică.

  Vă doresc sănătate, clipe de satisfacţie sufletească, realizări profesionale şi personale,  şi împliniţi ca funcţionari publici.

   La mulți ani prosperi!

  Cu înaltă considerație,
  Veaceslav TAMBUR, Vicepreședintele raionului Fălești