Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Stimați vicepreședinți ai raionului, primari ai orașului, satelor și comunelor din raion, consilieri raionali, consilieri locali și lucrători din administrația publică locală!

  La 1 februarie 2023, deja al 11 - lea  an consecutiv, marcăm Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, instituită la inițiativa reprezentanților autorităților publice locale întru recunoașterea importanței și valorii activității autorităților administrației publice locale, în asigurarea autonomiei locale în procesul edificării unui stat democrat și aprecierea rolului deosebit al reprezentanților autorităților publice în soluționarea problemelor cetățenilor și evoluția social-economică și culturală a comunităților.

  Ziua în care sărbătorim autonomia locală și, în special, pe lucrătorii din administrația publică locală îmi oferă plăcutul prilej pentru a Vă adresa cele mai sincere felicitări și a Vă exprima profundă recunoștință pentru contribuția Dumneavoastră la bunăstarea cetățenilor și la prosperarea comunităților.

  Instituită de Guvernul Republicii Moldova, această zi oferă posibilitate de a  aprecia şi sprijini autoritățile publice locale și reprezentanții ei în activitatea pe care o desfășoară .

  Este un gest extrem de necesar mai ales în aceste timpuri dificile, când volumul problemelor cu care Vă confruntați zi de zi este mult mai mare decât resursele de care dispuneți și care nu întotdeauna acoperă necesitățile existente.

  În pofida acestui fapt, mizăm în continuare pe implicarea dumneavoastră activă în realizarea activităților la nivel local, raional și național ce promovează bunele practici în domeniul de administrare publică.

zal fl  Vă mulțumesc că zi de zi sunteți alături de cetățeni, cu muncă și devotament zilnic, cu atitu­dine receptivă şi grijulie faţă de oameni, în scopul asigurării cu succes a obiectivelor stabilite și a angajamentelor asumate față de  comunitățile pe care le reprezentați.

  Exprim  profundă recunoştinţă pentru susţinere şi conlucrare întru binele locui­torilor raionului, dorindu-vă tuturor sănătate, prosperitate, încredere în forţele proprii, împliniri avantajoase  în activitatea de consolidare a autonomiei locale.

  Să Vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, respectul colegilor şi aprecierea cetățenilor raionului Fălești.
 

  Cu deosebită considerație,                                                                                                                           Sergiu FÎNTÎNA
Președintele raionului Fălești