Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimaţi  colaboratori, veterani de poliție - străjeri ai ordinii publice!

  Cu ocazia zilei Dumneavoastră profesionale, Vă adresez sincere felicitări şi îmi exprim profunda recunoştinţă pentru eforturile depuse la asigurarea ordinii publice şi securităţii vieţii cetăţenilor.   În această zi cu o semnificaţie deosebită, aducem sincere mulțumiri pentru devotamentul, curajul și bărbăția dumneavoastră în asigurarea liniștii sigure pentru cetățeni, adesea chiar și cu prețul vieții.

  Anul acesta Poliția Republicii Moldova face 32 de ani de la crearea sa, timp în care Dumneavoastră, ați dat dovadă de devotament, curaj și abnegație pentru profesia de polițist, asigurând securitatea statului și fiecărui cetățean.

  Apreciez înalt perseverența, dăruirea de sine pe care le demonstrați zilnic în activitatea de polițist care nu este deloc ușoară.  Mulțumim familiilor voastre pentru răbdare și înțelegere, ținând cont că deseori timpul pe care trebuie să-l petreceți alături de cei dragi, îl dedicați serviciului.

  Să aveţi parte de multă putere de muncă, pentru a răspunde cu promptitudine şi maximă eficienţă în orice situaţii,  avânt și perseverență în nobila și importanta activitate întru binele poporului și prosperitatea țării!

  Vă dorim multă sănătate,   noi realizări în activitatea profesională şi cea personală!

  Cu deosebit respect,
  Sergiu FÎNTÎNA,
  Preşedintele raionului Făleşti