Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimaţi lucrători din domeniul culturii

Ziua Națională a Culturii este marcată în Republica Moldova pe data de 15 ianuarie, în semn de omagiu zilei de naștere a marelui poet, Mihai Eminescu, personalitate care definește valorile esențiale ale culturii naționale.

ziua culturii nationale 2        

Inițiativa privind instituirea, la 15 ianuarie, în Republica Moldova, a Zilei Naționale a Culturii a fost Hotărârea Parlamentului în aprilie 2012, un act de recunoaştere a rolului primordial al culturii în edificarea unei societăţi pe principii civilizatorii. 

 Cu ocazia sărbătorii profesionale - Ziua lucrătorului culturii, Vă adresez călduroase felicitări şi omagii, însoţite de profundă recunoştinţă şi înaltă apreciere a prestigioasei Dumneavoastră activităţi desfăşurate în scopul promovării şi păstrării valorilor etnico-culturale ale neamului nostru.

Datorită abnegaţiei şi perseverenţei, prin care Vă manifestaţi în munca cotidiană, aduceţi un amplu aport la sporirea bogăției noastre spirituale, transmiterea din generaţie în generaţie a tezaurului folcloric, muzical - artistic, glorioaselor pagini istorice, la formarea unui vast potenţial spiritual al societăţii, unei ambianţe sociale sănătoase - chezăşie a înţelegerii şi succesului, bunăstării şi prosperităţii.

Vă dorim multă sănătate, energie creatoare, optimism şi  permanentă satisfacţie sufletească de la realizările obţinute pe plan profesional şi personal.

Vă doresc ca rodul muncii Dumneavoastră să Vă fie şi mai bogat.                         

                    

Cu profund respect,

     Sergiu FÎNTÎNA, Preşedintele raionului Făleşti