Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimați specialiști din domeniul contabilității!

Este deja o frumoasă tradiție, ca anual la 4 aprilie în Republica Moldova se   consemnează Ziua Contabilului. Înscrisă temeinic în calendarul sărbătorilor profesionale, Ziua Contabilului ne oferă un rezonabil prilej de apreciere a importanţei activităţii Dumneavoastră, contribuției considerabile la funcţionalitatea economiei naţionale. 

Zilnic vă confruntați cu diferite obstacole în reflectarea obiectivă a realităţii economico-financiare şi a consecinţelor sale sociale, fiind atributele definitorii ale contabilităţii.

Contabilul este persoana care prin devotament, responsabilitate şi sârguință asigură bunăstarea entităţii pe care o reprezintă, este acel om care asigură un nivel înalt de încredere şi etică profesională faţă de angajaţi şi faţă de bunurile materiale şi financiare ale entităţii.

Profesia de contabil presupune mult tact, profesionalism şi abnegaţie în îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu în îndeplinirea unui sistem contabil eficient

Apreciez înalt valoarea muncii Dumneavoastră şi sunt ferm convins că şi în viitor veţi depune eforturile necesare pentru dezvoltarea sectoarelor în care activaţi.

Fiţi corecţi în activitatea pe care o desfăşuraţi, nu vă lăsaţi copleşiţi de greutăţi şi fiţi mîndri că prin aportul fiecăruia dintre Dumneavoastră, entitatea în care activați și economia în ansamblu are șanse de prosperare.

Cu înaltă considerație,

Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești