Stimați militari, angajați ai Armatei Naționale, stimați veterani!

   Astăzi, marcăm 28 de ani de la crearea Armatei Naţionale, prilej de a Vă adresa sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale.

  Este o zi cu o rezonanță specială în conștiința și istoria poporului nostru. Armata Națională este acea instituție, care de 28 de ani acționează permanent în slujba poporului, fiind fidelă misiunilor încredințate de a apăra independența, suveranitatea și integritatea teritorială.

  Armata Naţională este o expresie a legăturilor strânse între generaţii şi este o continuitate a tradiţiilor strămoşilor noştri de a servi cu cinste, onoare şi demnitate Patria. Această zi este şi una de recunoştinţă pentru militari din partea poporului nostru pentru simţul datoriei, profesionalismul şi abnegaţia de care daţi dovadă fiind alături de cetăţenii noştri, apărând pacea şi liniştea, luptând cu consecinţele calamităţilor naturale.

 imza2 Armata Naţională este o şcoală a patriotismului, a dragostei şi respectului cetăţeanului pentru neam şi ţara sa. Serviciul militar este şi un bun prilej pentru dezvoltarea culturii fizice, etice şi morale a tinerii generaţii, este un examen de maturitate şi de atitudine caritabilă faţă de toţi cetăţenii ţării. În cadrul Armatei Naţionale se educă responsabilitatea civică, modul de convieţuire şi conlucrare a reprezentanţilor tuturor etniilor care alcătuiesc naţiunea moldovenească.

  Înaltul simţ al datoriei, curajul şi bărbăţia militarilor vor permite şi în continuare asigurarea securităţii militare a ţării şi îndeplinirea angajamentelor internaţionale.

  Vă adresez sincere urări de sănătate, prosperare, bucurii, noi realizări, împliniri pe plan profesional și personal.

Cu înaltă considerație,

Viorel BABII, Președintele raionului Fălești