Stimaţi lucrători din domeniul Construcţiilor!

constructor  Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului din Construcţii, Vă adresez cele mai călduroase felicitări însoţite de sincere şi cordiale urări de bine, expresii de profundă mulţumire şi recunoştinţă, înaltă apreciere a importantei activităţi, pe care  zilnic, pe arşiţă, frig, ploaie şi vînt, o desfăşuraţi cu multă pasiune, abnegaţie, curaj civic, har şi sîrguinţă pe tărîmul construcţiilor.

  Înfruntînd cu demnitate şi dîrzenie toate provocările de ordin economico - finaciar ale contemporanităţii, Dumneavoastră reușiţi să înalţaţi noi şi minunate edificii, să renovaţi şi să daţi un aspect modern celor construite în trecut, contribuind  astfel la crearea unei placute şi atractive imagini a localităţilor, cît şi unor condiţii optimale, agreabile şi confortabile de muncă, căsnicie şi odihnă pentru cetăţenii raionului.

  Vă doresc dumneavoastră, dragi Constructori, familiilor şi apropiaţilor dumneavoastră multă sănătate, prosperitate, trai senin, optimism, belşug şi succese în toate.

  Să aveţi mereu parte de stimă, respectul şi recunoştinţa binemeritată.

  Cu deosebită consideraţie,

 Viorel BABII

Preşedintele raionului Făleşti