Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Multstimaţi lucrători medicali şi farmacişti!

Var  Tradiţional, în a treia duminică a lunii iunie celebrăm Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului, sărbătoarea profesiei Dumneavoastră - eveniment de omagiu adus oamenilor îmbrăcaţi în albul imaculat al credinţei şi speranţei, care stau cu devotament şi vigilenţă la straja sănătăţii noastre.

  Medicina din  Republica Moldova este una  cu tradiție, medicii noștri s-au  afirmat profesional atât  pe plan raional, național și chiar internațional.

  Sunt rare ocazii când ne putem exprima admirația și respectul pentru oamenii care veghează viața, uneori prin jertfirea propriei vieți. Arta de a-i face pe oameni sănătoși, căci anume așa a apreciat Hippocrate medicina în jurământul său milenar, este cea mai puternică, pentru că grație ei, grație Dumneavoastră, celor care profesați medicina,  dăinuiește omenirea.

buc flor  Noi, făleştenii , ne mândrim, de actualul potenţial medical şi farmaceutic al raionului care îşi onorează atribuţiile de serviciu cu pasiune şi demnitate, responsabilitate, abnegaţie şi măiestrie profesională. Medicul a reuşit mereu să asigure securitatea sănătăţii cetăţenilor, aducând bucuria continuităţii neamului în fiecare familie, o rază de încredere şi speranţă suferindului, tratând maladia şi sufletul în baza simplei chemări a inimii.

  Vă mulţumesc pentru orele de nesomn, pentru abnegația și dăruirea cu care tratați pacienții, pentru faptul că folosiți experiența și capacitățile Dumneavoastră, intrând în orice casă – pe viscol, ploi sau arșiță – pentru a-i face pe oameni sănătoși. 

  Vă urez multă sănătate,  viaţă plină de realizări şi succese,  bunăstare şi prosperitate, să aveți aprecierea şi recunoştinţa pacienților.

  La mulți ani!

 Cu profund respect şi deosebită consideraţie
 Viorel BABII, Președintele raionului Fălești